Skip to main content

Dobry koniec stycznia na rynku sektorowych ETF-ów na Starym Kontynencie

Miniony tydzień przyniósł kontynuację zapoczątkowanego w końcu grudnia 2010 r. pozytywnego nastawienia inwestorów, którzy lokują środki finansowe w tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF odwzorowujących subindeksy sektorowe indeksu STOXX 600 Europe. Według danych BlackRock w tygodniu zakończonym 28 stycznia 2011 r. saldo nabyć i umorzeń w tej grupie podmiotów wyniosło (+32,1 mln USD). Największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się ETF-y replikujące subindeksy sektora usług finansowych (+117,1 mln USD), ubezpieczeniowego (+107,4 mln USD), bankowego (57,0 mln USD) i użyteczności publicznej (50,6 mln USD). Liderami w pozyskiwaniu kapitału były fundusze db x-trackers DJ STOXX 600 Banks (+104,2 mln USD) i Dow Jones STOXX 600 Optimised Financial Services Source ETF (+90,1 mln USD). Z kolei największy odpływ kapitału netto odnotowały ETF-y powiązane z subindeksami dóbr i usług przemysłowych (-81,6 mln USD) oraz opieki zdrowotnej (-57,3 mln USD). Największe ujemne saldo wpłat i wypłat w minionym tygodniu zanotował fundusz Dow Jones STOXX 600 Optimised Banks Source ETF (-92,1 mln USD).

W pierwszych czterech tygodniach 2011 r. bilans nabyć i umorzeń na rynku sektorowych funduszy ETF odwzorowujących subindeksy STOXX 600 Europe Index wyniosło nieco ponad miliard dolarów (+1009,0 mln USD). Rezultat ten to w głównej mierze zasługa ETF-ów naśladujących zachowanie subindeksu obejmującego banki (+284,9 mln USD), spółki ubezpieczeniowe (+196,0 mln USD) i firmy z sektora ropy i gazu (+125,8 mln USD). Na największym minusie znalazły się natomiast exchange-traded funds powiązane z subindeksem branży chemicznej (-34,8 mln USD).

Od początku 2011 r. najlepszą inwestycją (w USD) na tym rynku okazały się fundusze ETF sektora ubezpieczeniowego (zyskały one na wartości od 12,9% do 13,4%) i bankowego (zysk od 11,3% do 12,2%).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.