Skip to main content

Dłużny fundusz ETF State Street Global Advisors z ekspozycją na dług korporacyjny na rynkach wschodzących na giełdach we Frankfurcie i w Londynie

20 listopada 2012 r. na Deutsche Boerse (Xetra) (główne miejsce notowań – primary listing) oraz na London Stock Exchange (LSE) zadebiutował nowy dłużny fundusz ETF wyemitowany przez State Street Global Advisors – SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF. Na giełdzie we Frankfurcie obrót tytułami uczestnictwa funduszu odbywa się w euro, natomiast na londyńskim parkiecie w funtach szterlingach i w dolarach amerykańskich.

Fundusz pozwala inwestorom partycypować w rynku obligacji korporacyjnych denominowanych w dolarach amerykańskich emitowanych przez spółki z rynków wschodzących. Jego celem jest odwzorowywanie (poprzez replikację fizyczną – metoda reprezentatywnej próbki) stóp zwrotu indeksu BofA Merrill Lynch Emerging Markets Diversified Corporate ex-144A. Składnikami indeksu mogą być wyłącznie obligacje stałoprocentowe o minimalnej wartości emisji w wysokości 500 mln USD i o okresie pozostałym do wykupu nie krótszym niż rok. Musi to być także dług uprzywilejowany (mający wyższy priorytet niż inne zobowiązania) (senior debt) lub zabezpieczony i wyemitowany w Stanach Zjednoczonych lub w Europie. W indeksie nie mogą natomiast uczestniczyć obligacje posiadające ocenę ratingową przyznaną przez jedną z uznanych agencji ratingowych na poziomie Ca/CC lub niższym.

Obecnie portfel indeksu obejmuje ok. 580 obligacji spółek posiadających siedzibę w: Argentynie, Bahrajnie, na Barbadosie, Brazylii, Chinach, Kolumbii, na Kostaryce, Egipcie, Hongkongu, Indonezji, Izraelu, Jamajce, Kazachstanie, Korei, Kuwejcie, Malezji, Meksyku, Nigerii, Peru, Rosji, Arabii Saudyjskiej, Singapurze, RPA, Tajlandii, Trynidadzie, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na Ukrainie i w Wenezueli. W końcu października największe udziały w indeksie posiadały obligacje firm brazylijskich (18,03%), rosyjskich (13,94%) i meksykańskich (10,58%). W ujęciu sektorowym przeważały obligacje spółek przemysłowych (70,90%) i finansowych (22,20%). Pod względem oceny ratingowej dominowały obligacje o ratingu BBB (51,35%), A (24,28%) i BB (11,19%). Średnia zapadalność portfela indeksu wynosi 8,2 lat, zmodyfikowane duration 5,8, zaś stopa zwrotu w okresie do wykupu 4,1%.

Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) funduszu wynosi 0,50% w skali roku. Wypłaca on osiągnięte dochody co pół roku. Walutą bazową funduszu jest dolar amerykański. Fundusz jest zarejestrowany w Irlandii.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.