Skip to main content

Dłużny ETF z ekspozycją na rynek długu w krajach wschodzących w ofercie iShares

21 czerwca 2011 r. spółka iShares – największy na świecie dostawca funduszy ETF – wprowadził na London Stock Exchange (LSE) swój kolejny produkt tego typu – iShares Barclays Capital Emerging Market Local Government Bond Fund.

Rządy wielu krajów zaliczanych do tzw. rynków wschodzących emitują papiery rządowe (skarbowe) w dwóch formach – denominowanych w dolarach amerykańskich i w lokalnej walucie. Różnią się one od siebie zarówno stopą zwrotu, jak też profilem ryzyka. Nowy fundusz ETF iShares oferuje dostęp do tej drugiej kategorii instrumentów finansowych, tj. do stałoprocentowych obligacji rządowych krajów emerging markets emitowanych w lokalnej walucie. Fundusz stosuje replikację fizyczną, tzn. inwestuje bezpośrednio w obligacje wchodzące w skład indeksu Barclays Capital Emerging Markets Local Currency Core Government dążąc do jak najbardziej dokładnego odzwierciedlenia wyników tego indeksu. Indeks ten obejmuje obligacje rządowe z ośmiu krajów, przy czym w skład jego portfela mogą wejść jedynie papiery o oryginalnym terminie zapadalności od 2 do 30 lat i o minimalnej wartości emisji stanowiącej ekwiwalent 750 mln USD (dla Ameryki Łacińskiej), 750 mln euro (dla krajów EMEA – tj. dla Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki) oraz 87,5 mld jenów (dla krajów Azji i regionu Pacyfiku). W dniu 18 sierpnia w portfelu funduszu znajdowały się 74 serie obligacji o średniej zapadalności 7,73 lat, o zmodyfikowanym duration 5,02% i o średnim kuponie 7,00%. Wśród 10 największych pozycji funduszu w tym dniu znajdowały się po trzy serie obligacji brazylijskich i polskich, dwie serie obligacji południowoafrykańskich i po jednej serii obligacji tureckich i meksykańskich.

Fundusz jest zarejestrowany w Irlandii, jest zgodny z dyrektywą UCITS III, nie jest zabezpieczony przed ryzykiem kursowym. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) wynosi 0,50%. Walutą bazową funduszu jest dolar amerykański, a walutą obrotu na LSE funt brytyjski.

Uruchomienie funduszu iShares Barclays Capital Emerging Market Local Government Bond Fund powiększyło europejska ofertę dłużnych funduszy ETF iShares do 43 funduszy posiadających łączne aktywa w wysokości 30 mld USD. Nowy fundusz może być w szczególności dobrym uzupełnieniem oferowanego od lutego 2008 r. funduszu iShares JPMorgan $ Emerging Market Bond Fund, który inwestuje także w obligacje rządowe (i quasi-rządowe) emitowane przez kraje wschodzące, jednakże denominowane w dolarach amerykańskich.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.