Skip to main content

Deutsche Boerse przejęło pełną kontrolę nad spółkami indeksowymi STOXX i Indexium

W dniu dzisiejszym Deutsche Boerse (właściciel giełdy we Frankfurcie) zawarło wiążące porozumienie z SIX – właścicielem giełdy w Zurychu (SIX Swiss Exchange) – w sprawie zakupu udziałów w spółkach STOXX AG i Indexium AG zajmujących się tworzeniem indeksów. Obie firmy funkcjonowały jako wspólne przedsięwzięcie (joint venture) Deutsche Boerse i SIX odpowiednio od 1998 r. i 2010 r. W końcu czerwca br. Deutsche Boerse złożyło ofertę nabycia udziałów będących w posiadaniu SIX – 49,9% w STOXX AG i 50,1% w Indexium AG. Wartość transakcji to 650 mln CHF (679 mln USD). Transakcja, której sfinalizowanie jest przewidziane 31 lipca, daje Deutsche Boerse wyłączną kontrolę nad obiema spółkami indeksowymi, a dzięki temu m.in. nad najważniejszym indeksem rynku akcji dużych spółek w strefie euro – Euro Stoxx 50. Według Stoxx w końcu czerwca br. wartość aktywów funduszy ETF odwzorowujących ten indeks wynosiła 35,3 mld euro (39 mld USD) (drugie miejsce w tym zestawieniu zajmuje indeks DAX – jego wyniki naśladują ETF-y o aktywach wartych 17,4 mld euro). Transakcja zostanie tymczasowo sfinansowana gotówką i poprzez commercial papers (krótkoterminowe papiery dłużne). W celu finansowania długoterminowego Deutsche Boerse zamierza wyemitować obligacje hybrydowe.

SIX zachowało kontrolę nad wszystkimi indeksami szwajcarskiego rynku akcji, w tym dwoma najważniejszymi: SMI (Swiss Marekt Index) obejmującym blue chipy oraz SPI (Swiss Performance Index) – indeksem szerokiego rynku. Zdaniem Stefana Madera – CFO w SIX – sprzedaż udziałów w spółkach indeksowych pozwoli SIX nadal skoncentrować się na podstawowej działalności.

Spółka STOXX – według danych ETFGI – była w końcu I kwartału 2015 r. drugim w Europie dostawcą indeksów (index provider) dla emitentów funduszy ETF i instrumentów typu ETP. W końcu marca w produktach indeksowych powiązanych z indeksami STOXX ulokowanych było 105 mld USD, co dawało tej spółce drugie miejsce na rynku europejskim, za MSCI (119 mld USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.