Skip to main content

Debiut funduszu ETF short na giełdzie w Sofii

15 stycznia 2020 r. na giełdzie w Sofii (Bulgarian Stock Exchange) zadebiutował kolejny fundusz ETF zarządzany przez spółkę Expat Asset Management będącą własnością Expat Capital. Expat Bulgaria Short SOFIX ETF ma charakter funduszu short (inverse), tzn. zachowuje się odwrotnie do notowań głównego indeksu giełdy w Sofii – indeksu SOFIX. Indykatywną ceną referencyjną w czasie pierwszej sesji giełdowej tego instrumentu finansowego był 1 lew bułgarski (BGN) (ok. 0,57 USD, 0,51 euro). Fundusz wyemitował dotychczas 110 tys. walorów, każdy o wartości nominalnej 1 lewa. Fundusz utrzymuje krótkie pozycje na akcjach spółek będących uczestnikami indeksu SOFIX, który to indeks obejmuje 15 najpłynniejszych spółek z tamtejszego rynku. Fundusz nie wypłaca dywidend – wszystkie uzyskiwane przezeń dochody są reinwestowane. Maksymalny spread między ofertami kupna i sprzedaży wynosi 5%, a minimalna wartość pierwszej inwestycji to 2,5 tys. lewów (ok. 1425 USD, 1278 euro). Według informacji zawartej w KII, koszty bieżące funduszu wynoszą 2,30%. Fundusz uzyskał licencję bułgarskiego organu nadzoru 16 października 2019 roku. Warto przy okazji dodać, iż jest to drugi ETF typu short posiadający ekspozycję na rynek akcji w Europie Środkowo-Wschodniej – pierwszym był wprowadzony na GPW w Warszawie w końcu listopada 2019 r. fundusz Beta ETF WIG20short PFIZ.

Expat Bulgaria Short SOFIX ETF jest już 12 funduszem ETF znajdującym się w ofercie Expat Capital i 12 ETF-em notowanym na parkiecie w Sofii. W latach 2016-2018 spółka ta utworzyła 11 ETF-ów, które znajdują się w obrocie na giełdach w Sofii i we Frankfurcie, a jeden fundusz (Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF) także na giełdzie w Londynie. Są to ETF-y typu long z ekspozycją na rynki akcji (blue chipy) w Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Grecji, na Węgrzech, w Macedonii, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowenii i na Słowacji (więcej informacji na ich temat można znaleźć w naszym serwisie).

Tydzień temu Expat Capital poinformował również, że jego flagowy ETF – Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF – pozyskał w minionych trzech tygodniach od zagranicznych inwestorów instytucjonalnych 2,5 mln lewów (1,4 mln USD, 1,3 mln euro) emitując 2,6 mln nowych tytułów uczestnictwa tego funduszu. W ostatnich trzech tygodniach zagraniczne podmioty zainwestowały w sumie 6,1 mln lewów w ETF-y Expat Asset Management, w tym 2,5 mln lewów w tytuły uczestnictwa funduszu Expat Romania BET UCITS ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.