Skip to main content

db x-trackers wprowadził na LSE i Deutsche Boerse dwa ETF-y z ekspozycją na rynki akcji w Pakistanie i w Bangladeszu

11 czerwca 2012 r. na londyńskim parkiecie oraz 22 sierpnia 2012 r. na Deutsche Boerse zadebiutowały dwa fundusze ETF db x-trackers oferujące ekspozycję na rynki akcji w dwóch dynamicznie rozwijających się państwach azjatyckich: w Pakistanie i w Bangladeszu (w Londynie są notowane w USD, a we Frankfurcie w euro). Instrumenty te trafiły na europejskie giełdy na zasadzie cross-listingu – we wrześniu ubiegłego roku zadebiutowały one na Singapore Stock Exchange (SGX) (więcej informacji na ten temat można przeczytać tutaj).

db x-trackers MSCI Pakistan IM TRN Index ETF naśladuje wyniki indeksu MSCI Pakistan Investable Market Total Return Net, którego portfel obejmuje spółki o dużej, średniej i małej kapitalizacji, których akcje są notowane na giełdach w Pakistanie. W skład indeksu, obliczanego w dolarach amerykańskich, wchodzi obecnie 25 spółek, których kapitalizacja stanowi ok. 99% kapitalizacji rynkowej (z uwzględnieniem free float`u) tamtejszego rynku akcji. Są to głównie firmy z sektora energetycznego (36,3%), finansowego (29,9%) i surowcowego (25,7%). Największy udział w portfelu indeksu posiadają spółki Oil & Gas Development Co. (21,86%), MCB Bank (15,69%), Fauji Fertilizer Co. (13,59%), Pakistan Oil Fields (5,59%) i United Bank Limited (5,47%) (wszystkie dane na koniec lipca 2012 r.). Wskaźnik cena do zysku portfela indeksu w końcu czerwca br. wynosił 6,54, a stopa dywidendy 6,54%. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) funduszu w skali roku wynosi 0,85%.

db x-trackers MSCI Bangladesh IM TRN Index ETF odwzorowuje stopę zwrotu indeksu MSCI Bangladesh Investable Market Total Return Net. Jego portfel obejmuje spółki o dużej, średniej i małej kapitalizacji, których akcje są notowane na giełdach w Pakistanie. W skład indeksu, obliczanego w dolarach amerykańskich, wchodzą obecnie 64 spółki, których kapitalizacja stanowi ok. 99% kapitalizacji rynkowej (z uwzględnieniem free float`u) tamtejszego rynku akcji. Są to głównie firmy z sektora finansowego (59,5%); dośc duże udziały mają również firmy z sektorów: opieki zdrowotnej (9,3%), surowcowego (6,1%), użyteczności publicznej (5,3%) i przemysłowego (5,2%). Największy udział w portfelu indeksu posiadają spółki Square Pharmaceuticals (5,98%), Islami Bank Bangladesh (5,29%), Gramenphone (4,94%) i National Bank (4,49%) (wszystkie dane na koniec lipca 2012 r.). Wskaźnik cena do zysku portfela indeksu w końcu czerwca br. wynosił 9,52, a stopa dywidendy 2,56%. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) funduszu w skali roku wynosi 0,85%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.