Skip to main content

Db x-trackers wprowadził fundusz ETF z ekspozycją na chińskie akcje kategorii A na giełdy w Londynie, Frankfurcie i Mediolanie

Należąca do Deutsche Banku spółka db x-trackers oferująca w ramach niemieckiego banku fundusze ETF wprowadziła na trzy europejskie parkiety fundusz posiadający ekspozycję na rynek akcji chińskich przedsiębiorstw kategorii A. Fundusz ten zadebiutował 13 lipca na London Stock Exchange (jest tam notowany w dolarach amerykańskich), 27 lipca na Deutsche Boerse i 10 sierpnia na Borsa Italiana (na obu parkietach jest notowany w euro).

db x-trackers CSI300 Index ETF replikuje w sposób syntetyczny (fully funded swap) wyniki ważonego kapitalizacją (z uwzględnieniem współczynnika free float) indeksu cenowego CSI300 (obliczanego w renminbi – CNY). Obejmuje on 300 najbardziej reprezentatywnych – biorąc pod uwagę kryterium kapitalizacji rynkowej i płynności – spółek chińskich (akcje kategorii A – A-shares) znajdujących się w obrocie na giełdach w Szanghaju i Shenzhen. Akcje kategorii A są denominowane w renminbi i są trudno dostępne dla inwestorów spoza Chin – aby dokonywać obrotu na rynku tych instrumentów międzynarodowi inwestorzy muszą posiadać licencję inwestorów kwalifikowanych (QFII – qualified foreign institutional investor). Zagraniczni inwestorzy mają natomiast łatwy dostęp do akcji kategorii H (H-shares) i tzw. red chips, które znajdują się w obrocie na parkiecie w Hongkongu. Jednak rynek akcji kategorii A jest znacznie większy – obejmuje ponad 2 tys. chińskich przedsiębiorstw z wszystkich branż tamtejszej gospodarki, których kapitalizacja stanowi ok. 75% kapitalizacji chińskiego rynku akcji. Fundusz wprowadzony na giełdy LSE, Deutsche Boerse i Borsa Italiana jest obecny także na giełdach w Hongkongu i Singapurze, jednak tam notowane są inne kategorie tytułów uczestnictwa tego podmiotu.

W końcu września największy udział w indeksie miały sektory: finansowy (37,39%), surowców podstawowych (17,25%), przemysłowy (14,49%) i dóbr konsumpcyjnych (14,17%). Największymi pozycjami były walory spółek: Ping An Ins Group Co of China (3,09%), China Minsheng Banking Corporation (2,80%), China Merchants Bank (2,76%), Kweichow Moutai Co (2,22%) i Bank of Communications Co. (2,21%).

Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) funduszu wynosi 0,50% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.