Skip to main content

Cztery towarowe fundusze ETF iShares na londyńskim parkiecie

23 stycznia 2012 r. na London Stock Exchange (LSE) zadebiutowały cztery towarowe fundusze ETF oferujące ekspozycję na szeroki rynek towarowy oraz na rynki towarów rolnych, surowców energetycznych oraz metali przemysłowych. Wszystkie te instrumenty finansowe replikują przy użyciu kontraktów swapowych najnowszą generację indeksów S&P GSCI typu Dynamic Roll, które charakteryzują się tym iż łagodzą efekt contango poprzez dynamiczną strategię stosowaną podczas rolowania pozycji w kontraktach fuures. S&P GSCI Dynamic Roll Index w grudniu 2011 r. otrzymał tytuł „Index Innovation of the Year” podczas William F. Sharpe Indexing Achievement Awards.

Jak podkreśla BlackRock kontrakty swapowe wykorzystywane przez te fundusze cechują się bardzo wysokim poziomem bezpieczeństwa i transparentności – zawierane są z różnymi kontrpartnerami (multi-counterparty) niezwiązanymi z BlackRock (zapewnia to dywersyfikację kontrpartnerów), zaś nadzabezpieczenie (over collateralisation) stosowane w tych kontraktach wynosi do 120% (dziennie). Informacja o tym zabezpieczeniu (oraz o składzie replikowanego indeksu), o kontrpartnerach kontraktów swapowych, zagregowanej ekspozycji swapowej oraz spreadach swapowych jest dostępna na stronach iShares i codziennie aktualizowana.

iShares S&P GSCI Dynamic Roll Commodity Swap naśladuje zachowanie indeksu S&P GSCI Dynamic Roll Capped Commodity 35/20, który obejmuje 24 kontrakty futures na różnorodne surowce i towary (według stanu na koniec 2011 r. największy udział mają w nim kontrakty na ropę notowane na NYMEX oraz kontrakty na ropę Brent notowane na IPE). Cechuje się on także ograniczeniem udziału poszczególnych towarów i grup towarowych w celu zgodności z wymogami regulacyjnymi oraz wymogami dywersyfikacji. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) funduszu w skali roku wynosi 0,45%.

iShares S&P GSCI Dynamic Roll Agriculture Swap replikuje wyniki indeksu S&P GSCI Agriculture Dynamic Roll Capped Component, który obejmuje 8 kontraktów futures na różnorodne towary rolne (według stanu na koniec 2011 r. największy udział mają w nim kontrakty na kukurydzę, soję, cukier i pszenicę). Cechuje się on także ograniczeniem dotyczącym wag poszczególnych składników portfela w celu zgodności z wymogami regulacyjnymi oraz wymogami dywersyfikacji. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) funduszu w skali roku wynosi 0,45%.

iShares S&P GSCI Dynamic Roll Energy Swap odwzorowuje wyniki indeksu S&P GSCI Energy Dynamic Roll Capped Commodity, który obejmuje 6 kontraktów futures na różnorodne surowce energetyczne (według stanu na koniec 2011 r. największy udział mają w nim kontrakty na ropę notowane na NYMEX oraz kontrakty na gaz ziemny notowane na ICE). Cechuje się on ograniczeniem dotyczącym wag poszczególnych składników portfela w celu zgodności z wymogami regulacyjnymi oraz wymogami dywersyfikacji. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) funduszu w skali roku wynosi 0,45%.

iShares S&P GSCI Dynamic Roll Industrial Metals Swap naśladuje stopy zwrotu indeksu S&P GSCI Industrial Metals Dynamic Roll Capped, który obejmuje 5 kontraktów futures na różnorodne surowce energetyczne (według stanu na koniec 2011 r. największy udział mają w nim kontrakty na miedź i cynk). Cechuje się on ograniczeniem dotyczącym wag poszczególnych składników portfela w celu zgodności z wymogami regulacyjnymi oraz wymogami dywersyfikacji. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) funduszu w skali roku wynosi 0,45%.

W końcu 2011 r oferta BlackRock obejmowała ponad 480 funduszy ETF, których tytuły uczestnictwa są notowane na 19 giełdach papierów wartościowych na całym świecie.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.