Skip to main content

Cztery obligacyjne fundusze ETF ComStage na parkiecie we Frankfurcie

12 października do obrotu na Deutsche Boerse weszły tytuły uczestnictwa czterech obligacyjnych funduszy ETF wyemitowanych przez ComStage – spółkę z grupy Commerzbanku. Fundusze te oferują inwestorom po raz pierwszy możliwość inwestowania Commerzbank Bund-Future Strategy Index. Jest to indeks powiązany z wynikami Euro-Bund Future. Są to najpłynniejsze kontrakty futures na europejskim rynku obligacji i służą one jako poziom referencyjny dla efektywnej stopy oprocentowania 10-letnich obligacji rządowych. Wartość indeksu Commerzbank Bund-Future Strategy wzrasta gdy oprocentowanie 10-letnich obligacji rośnie, zaś spada gdy oprocentowanie tych instrumentów zmniejsza się.

W ofercie ComStage znalazły się zarówno ETF-y typu long jak i short (inverse), a także fundusze replikujące zachowanie indeksu w stosunku 1:1 oraz wykorzystujące podwójną dźwignię.

Lista oferowanych przez ComStage instrumentów finansowych przedstawia się następująco:

  • ComStage ETF Commerzbank Bund-Future TR – replikuje Commerzbank Bund-Future Strategie TR Index

  • ComStage ETF Commerzbank Bund-Future Leveraged TR – replikuje Commerzbank Bund-Future Strategie Leveraged TR Index

  • ComStage ETF Commerzbank Bund-Future Short TR – replikuje Commerzbank Bund-Future Strategie Short TR Index

  • ComStage ETF Commerzbank Bund-Future Double Short TR – replikuje Commerzbank Bund-Future Strategie Double Short TR Index

W przypadku wszystkich ww. ETF-ów wskaźnik rocznych kosztów całkowitych (total expense ratio) wynosi 0,20%. Żaden z nich nie wypłaca dywidendy.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.