Skip to main content

Cztery nowe fundusze ETF Securities na Deutsche Boerse

10 maja 2011 r. w segmencie XTF giełdy Deutsche Boerse miało miejsce pierwsze notowanie czterech funduszy ETF wyemitowanych przez ETFX Fund Company plc.

ETFX-BofAML IVSTOXX ETF jest pierwszym instrumentem pozwalającym inwestorom partycypować w implikowanej zmienności europejskich blue chipów. Fundusz ten replikuje bowiem EURO STOXX 50 Investable Volatility Index, który śledzi implikowaną, trzymiesięczną zmienność indeksu obejmującego 50 największych spółek ze strefy euro (EURO STOXX 50). Opłata za zarządzanie w tym funduszu wynosi 0,80% w skali roku.

ETFX Dow Jones Brookfield Global Infrastructure i ETFX Dow Jones Brookfield Emerging Markets Infrastructure to ETF-y dzięki którym inwestorzy mogą czerpać korzyści z wyników spółek sektora infrastruktury z całego świata oraz z rynków wschodzących. Oba ETF-y naśladują zachowanie indeksów serii Dow Jones Brookfield Infrastructure – pierwszy odwzorowuje indeks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure, natomiast drugi Dow Jones Brookfield Emerging Markets Infrastructure. Indeksy te grupują spółki, w przypadku których ponad 70% ich oczekiwanych strumieni pieniężnych jest generowane z sektora infrastruktury – m.in. z lotnisk, połączeń komunikacyjnych oraz wody. Opłata za zarządzanie w funduszu ETFX Dow Jones Brookfield Global Infrastructure wynosi 0,60% w skali roku, a w funduszu ETFX Dow Jones Brookfield Emerging Markets Infrastructure 0,65%.

ETFX Dow Jones Global Select Dividend Fund stara się odzwierciedlać wyniki indeksu Dow Jones Global Select Dividend. Indeks ten obejmuje akcje 100 przedsiębiorstw wypłacających wysokie dywidendy akcjonariuszom. W celu wzmocnienia dywidendowej „orientacji” tego indeksu spółki znajdujące się w jego portfelu są ważone zgodnie z wypłacanymi przez nie dywidendami, nie zaś kapitalizacją rynkową. Opłata za zarządzanie w tym funduszu wynosi 0,50% w skali roku.

Żaden z ww. ETF-ów nie wypłaca dywidendy.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.