Skip to main content

Cztery nowe akcyjne fundusze iShares na parkiecie w Londynie

BlackRock wprowadził na London Stock Exchange (LSE) cztery fundusze ETF iShares. Trzy z nich oparte są na indeksach MSCI i posiadają ekspozycję na rynki krajowe (country ETFs) Australii, Kanady i Republiki Południowej Afryki (głównie na spółki z sektora finansowego i towarowego). Czwarty fundusz to odmiana funkcjonującego dotychczas ETF-a replikującego zachowanie indeksu Dow Jones Euro Stoxx 50 – tym razem w wersji akumulacyjnej.

iShares MSCI Australia naśladuje zachowanie indeksu MSCI Australia obejmującego 75 australijskich firm, przede wszytskim finansowych i zajmujących się poszukiwaniem i wydobyciem surowców.

iShares MSCI Canada odzwierciedla wyniki indeksu MSCI Canada, w skład którego wchodzi 96 kanadyjskich przedsiębiorstw, z których około połowa powiązana jest z sektorami rynku towarowego.

iShares MSCI South Africa dąży do replikacji indeksu MSCI South Africa, do którego należą akcje 45 południowoafrykańskich spółek, z których około 40 procent związana jest z sektorem towarowym.

Wszystkie trzy ww. indeksy obejmują spółki, których kapitalizacja wynosi około 85 procent danego lokalnego rynku akcji. Fundusze te są ETF-ami o charakterze akumulacyjnym.

Fundusz iShares DJ Euro STOXX 50 (Acc) jest również funduszem typu akumulacyjnego (reinwestującym dywidendy), który naśladuje performance indeksu Dow Jones Euro Stoxx 50.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.