Skip to main content

Cztery nowe akcyjne fundusze ETF iShares na parkiecie w Amsterdamie

19 stycznia 2011 r. na Euronext Amsterdam zadebiutowały cztery fundusze ETF wyemitowane przez iShares posiadające ekspozycję na rynki krajów rozwiniętych (Japonii, USA) i na rynek światowy. Trzy z nich są zabezpieczone przed ryzykiem walutowym (wobec euro).

iShares MSCI Japan Monthly EUR Hedged replikuje indeks MSCI Japan Hedged EUR (typu total return). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) wynosi 0,64% w skali roku.

iShares MSCI World Monthly EUR Hedged replikuje indeks MSCI World Hedged EUR (typu total return). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) wynosi 0,55% w skali roku.

iShares SP500 Monthly EUR Hedged replikuje indeks SP 500 Hedged EUR (typu total return). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) wynosi 0,45% w skali roku.

iShares MSCI USA replikuje indeks MSCI USA (typu total return). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) wynosi 0,40% w skali roku.

Menedżerem funduszy jest BlackRock Advisors (UK) Limited. Walutą pierwszych trzech funduszy jest euro, natomiast ostatniego dolar amerykański. Żaden nie wypłaca dywidend.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.