Skip to main content

Cztery fundusze ETF UBS naśladujące indeksy rynku funduszy hedgingowych HFRX na Deutsche Boerse

15 czerwca 2012 r. w segmencie XTF giełdy Deutsche Boerse zadebiutowały cztery fundusze ETF, których emitentem jest UBS Global Asset Management. Fundusze te pozwalają inwestorom partycypować w wynikach czterech różnych strategii funduszy hedgingowych poprzez naśladowanie indeksów z rodziny HFRX opracowanych przez Hedge Fund Research.

UBS ETFs plc – HFRX Equity Hedge Index SF (EUR) A-acc to fundusz, który replikuje HFRX Equity Hedge Index. Metodologia tego indeksu zakłada wykorzystanie podejścia ilościowego i fundamentalnego przy inwestowaniu głównie w akcje i instrumenty pochodne oparte na akcjach (zajmowanie zarówno pozycji długich jak i krótkich). W końcu lipca indeks posiadał największą ekspozycję na Stany Zjednoczone (58,3%), Europę (bez Wielkiej Brytanii) (17,2%) i na Wielką Brytanię (12,6%).

UBS ETFs plc – HFRX Event Driven Index SF (EUR) A-acc to ETF, którego zadaniem jest odwzorowywanie wyników indeksu HFRX Event Driven Index. Strategia indeksu koncentruje się na spółkach, które znajdują się w procesie zmian – np. są w tracie fuzji i połączeń, restrukturyzacji, mają trudności finansowe, są celami przejęć lub przeprowadzają programy odkupu akcji (buy-back). W końcu lipca indeks posiadał największą ekspozycję na Stany Zjednoczone (81,1%) i na Amerykę Północną (bez USA (19,3%); największa ujemna ekspozycja dotyczyła regionu Pacyfiku (bez Japonii) (-2,8%).

UBS ETFs plc – HFRX Macro CTA Index SF (EUR) A-Acc jest funduszem dążącym do odzwierciedlenia wyników indeksu HFRX Macro CTA Index. Strategia tego indeksu uwzględnia główne wskaźniki makroekonomiczne i bierze pod uwagę ich wpływ na rynek akcji, obligacji, walutowy i towarowy. Przy wyborze konkretnych instrumentów finansowych zarządzający funduszem wykorzystują zarówno analizy dyskrecjonalne jak i systemowe, stosują techniki top-down i bottom-up, biorą pod uwagę podejście ilościowe i fundamentalne oraz zajmują zarówno pozycje długie, jak i krótkie. W końcu lipca indeks posiadał największą ekspozycję na Stany Zjednoczone (45,2%), Europę (bez Wielkiej Brytanii) (22,2%) i na Wielką Brytanię (18,5%).

UBS ETFs plc – HFRX Relative Value Arbitrage Index SF (EUR) A-Acc naśladuje wyniki indeksu HFRX Relative Value Arbitrage Index. Strategia indeksu wykorzystuje nieefektywności cenowe między powiązanymi ze sobą instrumentami finansowymi – akcjami, obligacjami, bądź innymi grupami instrumentów. W końcu lipca indeks posiadał największą ekspozycję na Stany Zjednoczone (48,4%), Amerykę Łacińską (18,4%) i na Wielką Brytanię (7,9%).

Wszystkie ww. fundusze ETF stosują replikację syntetyczną. Oferują one tytuły uczestnictwa o charakterze akumulacyjnym (acc), zaś ich wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) wynosi 1,50% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.