Skip to main content

Cztery dłużne fundusze ETFlab z ekspozycją na rynek francuskich obligacji rządowych na giełdzie we Frankfurcie

8 lutego 2011 r. w segmencie XTF na Deutsche Boerse odbyło się pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa czterech funduszy ETF wyemitowanych przez ETFlab Investment – spółkę zależną DekaBank Deutsche Girozentrale.

Fundusze ETFlab Deutsche Börse EUROGOV France, ETFlab Deutsche Börse EUROGOV France 1-3, ETFlab Deutsche Börse EUROGOV France 3-5 oraz ETFlab Deutsche Börse EUROGOV France 5-10 naśladują zachowanie indeksów z rodziny EUROGOV France, które zostały wprowadzone przez Deutsche Boerse 3 stycznia tego roku. Indeksy te obejmują francuskie płynne obligacje rządowe, denominowane w euro, o różnych terminach zapadalności (fundusze ETFlab dają ekspozycję na papiery o określonych terminach zapadalności (od roku do trzech lat, od trzech do pięciu lat i od pięciu do dziesięciu lat), a także na całą krzywą dochodowości). W skład tych indeksów mogą wchodzić obligacje, w przypadku których wartość wyemitowanych walorów wynosi minimum 4 mld euro. W indeksach EUROGOV France nie mogą znajdować się obligacje zerokuponowe. Maksymalna liczba obligacji w tych indeksach to 15. Udział obligacji w portfelu indeksu jest ważonych ich kapitalizacją rynkową. Maksymalny udział jednej obligacji w indeksie wynosi 30 procent. Skład portfeli indeksów EUROGOV France jest modyfikowany co kwartał.

Opłata za zarządzanie we wszystkich ww. funduszach wynosi 0,15% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.