Skip to main content

Cztery akcyjne i dwa dłużne ETF-y Lyxor International AM na parkiecie we Frankfurcie

24 marca na Deutsche Boerse miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa sześciu funduszy Lyxor.

Cztery z nich to fundusze akcyjne dające inwestorom ekspozycję na rynki nieruchomości w Azji, Europie, Stanach Zjednoczonych i na całym świecie w oparciu o indeksy stworzone przez MSCI. Grupa ta obejmuje następujące fundusze: Lyxor ETF MSCI Ac Asia Ex Japan Real Estate, Lyxor ETF MSCI Europe Real Estate, Lyxor ETF MSCI USA Real Estate i Lyxor ETF MSCI World Real Estate. W przypadku pierwszego z ww. funduszy stawka opłaty za zarządzanie wynosi 0,65%, natomiast w trzech pozostałych 0,40%.

Dwa pozostałe nowe produkty Lyxora na giełdzie we Frakfurcie to obligacyjne ETF-y. Lyxor ETF Euro Corporate Bond Ex Financials replikuje zachowanie indeksu Markit iBoxx Euro Liquid Corporate Non Financials Index, w skład którego może wchodzić do 20 denominowanych w euro obligacji korporacyjnych wyemitowanych przez przedsiębiorstwa spoza sektora finansowego. Minimalna nominalna wartość emisji obligacji, które mogą znaleźć się w tym indeksie, wynosi 750 mln euro. Muszą być one wyemitowane co najmniej trzy lata temu, a okres pozostający do wykupu musi wynosić przynajmniej 18 miesięcy. Emitenci tych obligacji powinni posiadać rating BBB- lub wyższy. Opłata za zarządzanie w tym funduszu wynosi 0,20%.

Lyxor ETF EuroMTS AAA Government Bond to z kolei produkt odwzorowujący zachowanie indeksu EuroMTS AAA Government Index. Indeks ten naśladuje wyniki obligacji rządowych denominowanych w euro wyemitowanych w strefie euro posiadających najwyższy rating – AAA.

Na Deutsche Boerse notowanych jest obecnie 617 funduszy ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.