Skip to main content

Credit Suisse wprowadził 17 ETF-ów we Włoszech

Od 19 października na Borsa Italiana w Mediolanie notowanych jest 17 nowych ETF-ów oferowanych przez Credit Suisse. Są one notowane w segmencie otwartych funduszy indeksowych (open-end index funds) mediolańskiego rynku ETFplus (regulowany elektroniczny rynek Borsa Italiana dedykowany ETF-om, strukturyzowanym ETF-om oraz instrumentom typu exchange-traded commodities – ETCs).

Oferta Credit Suisse na Borsa Italiana obejmuje:

  • 4 ETF-y naśladujące zachowanie spółek o niskiej kapitalizacji w krajach strefy euro, Wielkiej Brytanii, Stanach Zhednoczonych i Japonii: Xmtch (IE) on MSCI EMU Small Cap (B) – odwzorowuje indeks MSCI EMU Small Cap TRN, Xmtch (IE) on MSCI UK Small Cap (B) – odwzrrowuje indeks MSCI UK Small Cap TRN, Xmtch (IE) on MSCI USA Small Cap (B) – odwzorowuje indeks MSCI USA Small Cap TRN oraz Xmatch (IE) on MSCI Japan Small Cap (B) – odwzorowuje indeks MSCI Japan Small Cap TRN,

  • 4 ETF-y umożliwiające inwestowanie w duże spółki na rynkach Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Japonii i krajów strefy euro: Xmtch (IE) on MSCI UK Large Cap (B) – odwzorowuje indeks MSCI UK Large Cap TRN, Xmtch (IE) on MSCI USA Large Cap (B) – odwzorowuje indeks MSCI USA Large Cap TRN, Xmtch (IE) on MSCI Japan Large Cap (B) – odwzorowuje indeks MSCI Japan Large Cap TRN oraz Xmtch (IE) on MSCI EMU Large Cap – odwzorowuje indeks MSCI EMU Large Cap TRN,

  • jeden ETF dający możliwość lokowania środków w akcje na rynkach wschodzących: Xmtch (Lux) on MSCI Emerging Markets – odwzorowuje indeks MSCI Emerging Markets TRN,

  • 8 obligacyjnych ETF-ów dających ekspozycję na europejskie i amerykańskie instrumenty skarbowe z róznym terminem zapadalności: Xmtch (IE) on iBoxx EUR Govt 1-3 (B) – odwzrowuje indeks iBoxx EUR Sovereigns 1-3 TR, Xmtch (IE) on iBoxx EUR Govt 3-7 (B) – odwzorowuje indeks iBoxx EUR Sovereigns 3-7 TR, Xmtch (IE) on iBoxx EUR Govt 7-10 (B) – odwzorowuje indeks iBoxx Sovereigns 7-10 TR, Xmtch (IE) on iBoxx EUR Inflation (B) – odwzorowuje indeks iBoxx Euro Sovereigns Inflation-linked TR, Xmtch (IE) on iBoxx USD Govt 1-3 (B) – odwzorowuje indeks iBoxx US Treasuries 1-3 TR, Xmtch (IE) on iBoxx USD Govt 3-7 (B) – odwzorowuje indeks iBoxx US Treasuries 3-7 TR, Xmtch (IE) on iBoxx USD Govt 7-10 (B) – odwzorowuje indeks iBoxx US Treasuries 7-10 TR oraz Xmtch (IE) on iBoxx USD Inflation (B) – odwzorowuje indeks iBoxx TIPS Inflation-linked TR.

Borsa Italiana jest obecnie trzecim, pod względem liczby notowanych instrumentów, rynkiem ETF-ów w Europie (wyprzedzają ją jedynie Deutsche Boerse i NYSE Euronext).

Wprowadzenie ETF-ów na giełdę w Mediolanie przez Credit Suisse jest pierwszym krokiem tej instytucji finansowej w kierunku ekspansji na rynki europejskie. Dotychczas ETF-y Credit Suisse (Xmtch) były notowane tylko w Szwajcarii, gdzie zgromadziły dotychczas ok. 6 mld euro, co daje temu podmiotowi pozycję lidera na tamtejszym rynku.

Według sponsorowanego przez Credit Suisse badania przeprowadzonego wśród inwestorów instytucjonalnych, krajami wykazującymi największe zainteresowanie inwestycjami indeksowymi są Włochy (61%), Wielka Brytania i Szwajcaria. Według tego samego badania czynnikiem o największym znaczeniu przy inwestowaniu w ETF-y wśród europejskich inwestorów jest ich płynność.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.