Skip to main content

Comstage wprowadził ETF z ekspozycją na rynki Korei Południowej, Meksyku, Indonezji i Turcji na giełdę w Zurychu

Fundusz ComStage ETF S&P SMIT 40 Index TRN UCITS ETF, który zadebiutował w styczniu br. na Deutsche Boerse (jest też dostępny na giełdzie w Stuttgarcie), został 21 czerwca 2013 r. wprowadzony przez spółkę Comstage do obrotu na giełdzie w Zurychu. W odróżnieniu od niemieckich parkietów, gdzie tytuły uczestnictwa funduszu są notowane w euro, na SIX Swiss Exchange są one wyceniane zarówno w euro, jak i we franku szwajcarskim. Fundusz jest denominowany w euro, w tej walucie jest także obliczany replikowany przezeń indeks. Funkcję market makera pełni Commerzbank.

Fundusz stara się odwzorowywać (stosując replikację syntetyczną) stopy zwrotu indeksu S&P SMIT 40 Net Total Return EUR Index. Indeks ten oferuje inwestorom ekspozycję na rynki akcji w Korei Południowej, Meksyku, Indonezji i Turcji. Waga akcji spółek pochodzących z każdego z ww. państw w indeksie jest identyczna (25%), natomiast udziały poszczególnych firm są uzależnione od ich kapitalizacji rynkowej (uwzględniającej free float) (ponad 1 mld USD) oraz poziomu obrotów (ponad 5 mln USD w ostatnich trzech miesiącach); w przypadku spółek nie mogą one jednak przekroczyć 10%. Portfel indeksu obejmuje zatem akcje 40 wyselekcjonowanych firm, po 10 z każdego z ww. państw. Replikowany indeks to indeks dochodowy typu „net total return”, co oznacza, że dochody z dywidend wypłacanych przez spółki wchodzące w skład portfela indeksu są uwzględniane po opodatkowaniu. Wszelkie uzyskiwane dochody są natomiast przez fundusz reinwestowane. Skład indeksu jest rewidowany raz w roku, we wrześniu; w tym samym momencie następuje także jego równoważenie.

W dniu 27 września 2013 r. największą wagę w portfelu indeksu posiadały spółki: Samsung Electronics (11,68%), America Movil (8,52%), Turkyie Garanti Bankasi (5,81%), Akbank (4,62%), Bank Central Asia (4,38%), Astra International (4,25%) i Hyundai Motor (4,00%). W ujęciu sektorowym dominowały firmy z sektora finansowego (33,7%), usług telekomunikacyjnych (14,8%), dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu (14,1%), technologii informacyjnych (13,2%) i surowcowego (10,1%).

Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) funduszu wynosi 0,60% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.