Skip to main content

Borsa Italiana wzbogaca ofertę funduszy ETF

Początek 2010 roku zaowocował debiutem 16 nowych funduszy ETF w segmencie ETFplus na parkiecie w Mediolanie.

19 stycznia na Borsa Italiana pojawiło się 10 nowych instrumentów wyemitowanych przez iShares III. Trzy z nich to fundusze obligacji rządowych emitowanych przez kraje strefy euro, różniące się terminem zapadalności, których benchmarkami są indeksy Barclays: iShares Barclays Euro Government Bond 5-7, iShares Barclays Euro Government Bond 10-15 oraz iShares Barclays Euro Treasury Bond. Kolejny fundusz – iShares Barclays Euro Corporate Bond 1- 5 – posiada ekspozycję na rynek krótkoterminowych obligacji przedsiębiorstw funkcjonujących w państwach należących do strefy euro. Pięć funduszy replikuje indeksy MSCI ilustrujące koniunkturę na rynkach akcji w krajach rozwiniętych (iShares MSCI Europe (acc), iShares MSCI Japan (acc), iShares MSCI World (acc), iShares S&P 500 (acc) i iShares MSCI Pacific ex-Japan), zaś jeden na giełdach rynków wschodzących (iShares MSCI Emerging Markets (acc)). Fundusze akcyjne (z wyjątkiem podmiotu posiadającego ekspozycję na rynek azjatycki) są funduszami typu akumulacyjnego (acc), co oznacza, że dochody z dywidend z akcji i odsetek z obligacji znajdujących się w ich portfelach są przez te podmioty kapitalizowane. Całkowite koszty (TER – total expense ratio) w przypadku funduszy obligacyjnych wynoszą 0,20%, zaś w przypadku funduszy akcyjnych wahają się od 0,35% (dla funduszu iShares MSCI Europe (acc)) do 0,75% (w przypadku funduszu iShares MSCI Emerging Markets (acc)).

29 stycznia miało miejsce pierwsze notowanie czterech strukturyzowanych ETF-ów (structured ETFs) wyemitowanych przez ETFS Fund Company (należący do ETF Securities). Wszystkie nowe fundusze są funduszami lewarowanymi (dźwignia wynosi 200%), przy czym dwa z nich to ETF-y typu long (zachowujące się zgodnie z dziennymi zmianami benchmarków – indeksów DAX i DJ Euro Stoxx 50) – ETFX DAX 2X LONG FUND i ETFX DJ EURO STOXX 50 LEVERAGED (2X). Dwa pozostałe fundusze są instrumentami typu short, które odzwierciedlają zachowanie tych samych benchmarków, ale w sposób przeciwny do ich dziennych notowań – ETFX DAX 2X SHORT FUND i ETFX DJ EURO STOXX 50 DOUBLE SHORT (2X). W przypadku funduszy long TER wynosi 0,40%, a w funduszach short 0,60%.

2 lutego na giełdę w Mediolanie wprowadzone zostały dwa obligacyjne fundusze ETF zarządzane przez Lyxor International Asset Management. Pierwszy z nich – LYXOR ETF EUROMTS AAA GOVERNMENT BOND – posiada ekspozycję na obligacje rządowe krajów strefy euro o najwyższym ratingu (AAA), natomiast drugi – LYXOR ETF EUR CORP BOND EX FINANCIAL (A) – na papiery korporacyjne (za wyjątkiem spółek sektora finansowego) denominowane w euro. Całkowite koszty (TER) wynoszą odpowiednio 0,165% i 0,20%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.