Skip to main content

Blisko 300 mld funtów aktywów w funduszach indeksowych w Wielkiej Brytanii

Jak poinformowała The Investment Association – organizacja reprezentująca interesy branży zarządzania aktywami w Wielkiej Brytanii i monitorująca ten segment brytyjskiego rynku finansowego – w końcu 2021 roku aktywa funduszy indeksowych (tracker funds) w tym kraju zbliżyły się do rekordowego poziomu 300 mld funtów szterlingów (297,9 mld GBP). W ciągu minionych 12 miesięcy aktywa tej grupy funduszy zwiększyły się o 41,1 mld GBP, co było trzecim rezultatem w historii (w większym stopniu wzrosły one w 2019 r. – o 49,2 mld GBP i w 2017 r. – o 41,5 mld GBP). Fundusze indeksowe osiągnęły w końcu ubiegłego roku również rekordowy udział w aktywach całego brytyjskiego rynku funduszy inwestycyjnych – ich aktywa stanowią już 18,8 proc. tego rynku (w ciągu minionych 12 miesięcy udział ten wzrósł o 0,9 pkt. proc.).

Rok 2021 przyniósł również niemal rekordowy poziom sprzedaży detalicznej netto funduszy indeksowych w Wielkiej Brytanii. Trafiło do nich 18,27 mld GBP, jedynie o 0,7% mniej niż w roku 2020 (18,39 mld GBP). Napływ nowego kapitału w ostatnich trzech latach – mimo ogromnych zawirowań jakie miały miejsce w tym okresie na rynkach finansowych na całym świecie (w tym także w Wielkiej Brytanii) – jest stabilny. W każdym z nich sprzedaż netto przekraczała 18 mld GBP.

W 2021 roku najlepszymi miesiącami dla funduszy indeksowych okazały się kwiecień i czerwiec – wówczas sprzedaż detaliczna netto przekraczała 2 mld GBP. Najsłabsze były natomiast luty, marzec i listopad – wówczas do funduszy indeksowych trafiało netto mniej niż 1 mld GBP.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.