Skip to main content

Blisko 200 mln USD wypłacono (netto) z sektorowych ETF-ów w drugim tygodniu maja

Według danych BlackRock w tygodniu zakończonym 13 maja 2011 r. wartość wypłat z funduszy ETF replikujących subindeksy sektorowe indeksu STOXX 600 Europe okazała się wyższa od wpłat do tych podmiotów o 189,4 mln USD. Drugi tydzień z rzędu inwestycjom na rynku akcji na Starym Kontynencie nie sprzyjała koniunktura giełdowa – indeks STOXX 600 Europe stracił na wartości 2,2% i spośród 19 subindeksów tylko subindeks opieki zdrowotnej znalazł się na lekkim plusie (+0,6%). Spadki cen na rynkach towarowych, w tym m.in. na rynku ropy sprawiły, iż jedne z największych zniżek dotknęły spółki z sektora ropy i gazu – subindeks tych firm spadł bowiem o 4,0%. Spowodowało to znaczący odpływ kapitału z ETF-ów naśladujących zachowanie tego subindeksu (-114,8 mln USD). Najgorszy bilans wpłat i wypłat w tym gronie odnotował fundusz STOXX 600 Optimised Oil & Gas Source ETF (-78,1 mln USD). Stosunkowo wysoki ujemny bilans nabyć i umorzeń tytułów uczestnictwa stał się także udziałem funduszy odwzorowujących subindeksy sektora chemicznego (-81,9 mln USD), sektora bankowego (-49,5 mln USD) i branży żywności i napojów (-38,6 mln USD). Z kolei najwyższe dodanie saldo wpłat i wypłat odnotowały ETF-y powiązane z subindeksami grupującymi spółki użyteczności publicznej (+31,3 mln USD), spółki sektora handlu detalicznego (+24,6 mln USD) i firmy z sektora dóbr i usług przemysłowych (+22,0 mln USD).

W wyniku znaczącego odpływu środków finansowych w drugim tygodniu maja, tegoroczne saldo wpłat i wypłat do i z funduszy ETF replikujących subindeksy sektorowe indeksu STOXX 600 Europe obniżyło się do poziomu 367,9 mln USD. Mimo wycofania w pierwszych dwóch tygodniach maja dużego kapitału z funduszy ETF replikujących zachowanie subindeksu ropy i gazu (-158,0 mln USD), ta grupa ETF-ów wciąż może pochwalić się najlepszym bilansem nabyć i umorzeń od początku 2011 roku (+352,4 mln USD). Na kolejnych pozycjach znajdują się fundusze powielające zachowanie subindeksu bankowego (+245,0 mln USD) i subindeksu opieki zdrowotnej (+172,7 mln USD). Najwięcej kapitału odpłynęło w tym okresie z funduszy ETF powiązanych z subindeksem surowców podstawowych (-173,7 mln USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.