Skip to main content

BlackRock zakończył proces przejmowania funduszy ETF Credit Suisse

Blisko pół roku po ogłoszeniu zamiaru przejęcia funduszy ETF Credit Suisse (informacja na ten temat pojawiła się na początku stycznia tego roku – więcej informacji tutaj), spółka BlackRock zarządzająca funduszami ETF pod marką iShares poinformowała, że 1 lipca 2013 r. przejęła fundusze ETF zarządzane przez Credit Suisse. Informacja ta pojawiła się po zakończeniu dochodzeń w sprawie tej transakcji prowadzonych przez irlandzki urząd do spraw konkurencji – Irish Competition Authority (ICA) (miało to miejsce w połowie maja) oraz przez Office for Fair Trading (OFT) (stało się to na początku czerwca).

W wyniku przejęcia w nazwach wszystkich 58 funduszy ETF Credit Suisse mających siedzibę w Irlandii, Szwajcarii i Luksemburgu (są to fundusze akcyjne, inwestujące w instrumenty o stałym dochodzie oraz w złoto – ich łączne aktywa w końcu maja wynosiły 8,1 mld USD (7,7 mld CHF)) pojawiło się określenie iShares, nie uległy natomiast zmianie ich kody ISIN oraz identyfikatory (lista funduszy irlandzkich i luksemburskich dostępnych w Wielkiej Brytanii wraz z ich starymi i nowymi nazwami oraz kodami ISIN znajduje się w poniższym pliku).

Według danych Deutsche Banku w wyniku przejęcia funduszy ETF Credit Suisse udział BlackRock w europejskim rynku tych instrumentów finansowych zwiększył się do 48,5%, zaś łączna liczba oferowanych produktów wzrosła do 262. Według BlackRock firma ta posiada obecnie najszerszą paletę ETF-ów zlokalizowanych w Szwajcarii, w tym m.in. posiadających ekspozycję na indeksy SMI, Swiss Domestic Government Bond Indices (SBI) oraz ETF-ów inwestujących w złoto w postaci fizycznej.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.