Skip to main content

BlackRock wprowadził na giełdę we Frankfurcie cztery nowe akcyjne fundusze ETF

2 kwietnia 2012 r. firma BlackRock zarządzająca funduszami ETF pod marką iShares – poprzez swoją spółkę irlandzką – wprowadziła do notowań w segmencie XTF giełdy Deutsche Boerse cztery akcyjne ETF-y. Trzy z nich są powiązane z indeksami z serii S&P Commodity Producers dającymi pośrednią ekspozycję na rynek towarowy (indeksy te skupiają akcje firm zajmujących się poszukiwaniem i wydobywaniem surowców naturalnych oraz walory przedsiębiorstw zajmujących się produkcją towarów rolnych). Czwarty ETF oferuje szeroką ekspozycję na globalny rynek akcji poprzez naśladowanie indeksu MSCI ACWI.

iShares S&P Commodity Producers Oil & Gas to fundusz odwzorowujący wyniki indeksu S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production. Replikowany indeks (fundusz stosuje replikację fizyczną) obejmuje największe na świecie pod względem kapitalizacji spółki publiczne prowadzące działalność w zakresie eksploracji i produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego. Jest to indeks ważony kapitalizacją uczestników, uwzględniający współczynnik akcji znajdujących się w wolnym obrocie (free float). W dniu 8 czerwca br. największe udziały w portfelu funduszu (obejmującym ogółem 109 walorów) posiadały akcje następujących firm: Apache (5,54%), Anadarko Petroleum (5,53%), Canadian Natural Resources (5,21%), CNOOC (5,02%), EOG Resources (4,39%) i Devon Energy Corporation (4,12%). W ujęciu geograficznym w strukturze portfela inwestycyjnego wyraźnie dominują spółki amerykańskie (47,65%) i kanadyjskie (26,52%); istotny udział w aktywach mają również firmy australijskie (7,39%), brytyjskie (6,06%) i w Hongkongu (5,70%) (dane na 7 czerwca br.). Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu (total expense ratio – TER) wynosi 0,55% w skali roku.

Fundusz iShares S&P Commodity Producers Gold naśladuje zachowanie indeksu S&P Commodity Producers Gold. Replikowany indeks (fundusz stosuje replikację fizyczną) obejmuje największe na świecie pod względem kapitalizacji spółki publiczne zaangażowane w wydobycie i produkcję złota oraz produktów z nim powiązanych. Jest to indeks ważony kapitalizacją uczestników, uwzględniający współczynnik akcji znajdujących się w wolnym obrocie (free float). W dniu 8 czerwca br. największe udziały w portfelu funduszu (obejmującym ogółem 68 walorów) posiadały akcje następujących firm: Barrick Gold (14,81%), Goldcorp (12,03%), Newmont Mining (9,47%), Newcrest Mining (7,05%), Anglogold Ashanti (5,26%) i Yamana Gold (4,49%). W ujęciu geograficznym w strukturze portfela inwestycyjnego wyraźnie dominują spółki kanadyjskie (57,00%); istotny udział w aktywach mają również firmy amerykańskie (12,37%), australijskie (10,42%) i południowoafrykańskie (10,29%) (dane na 7 czerwca br.). Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu wynosi 0,55% w skali roku.

Fundusz iShares S&P Commodity Producers Agribusiness stara się powielać stopy zwrotu uzyskiwane przez indeksu S&P Commodity Producers Agribusiness. Replikowany indeks (fundusz stosuje replikację fizyczną) obejmuje największe na świecie pod względem kapitalizacji spółki publiczne z sektora rolnego. Jest to indeks ważony kapitalizacją uczestników, uwzględniający współczynnik akcji znajdujących się w wolnym obrocie (free float). W dniu 8 czerwca br. największe udziały w portfelu funduszu (obejmującym w sumie 71 walorów) posiadały akcje następujących firm: Monsanto (11,69%), Potash Corp. of Saskatchewan (9,01%), Syngenta (8,27%), Deere & Co. (8,18%), Archer-Daniels-Midland (5,78%) i Komatsu (5,50%). W ujęciu geograficznym w strukturze portfela inwestycyjnego zdecydowanie przeważają spółki amerykańskie (42,12%); istotny udział w aktywach mają również firmy kanadyjskie (14,46%), japońskie (10,56%) i szwajcarskie (8,75%) (dane na 7 czerwca br.). Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu wynosi 0,55% w skali roku.

Tytuły uczestnictwa trzech ww. funduszy ETF są od września 2011 r. notowane (w USD i GBP) także na giełdzie w Londynie.

Fundusz iShares MSCI ACWI replikuje (przy zastosowaniu optymalizacji) MSCI All Country World Index Net USD (MSCI ACWI), którego portfel grupuje akcje ok. 2400 przedsiębiorstw pochodzących zarówno z państw rozwiniętych jak i z rynków wschodzących spełniających określone kryteria dotyczące kapitalizacji, płynności i wskaźnika akcji w wolnym obrocie (free float) zdefiniowane przez MSCI. W dniu 8 czerwca br. największe udziały w portfelu funduszu (obejmującym ogółem 722 walory) posiadały akcje następujących firm: Apple (2,05%), Exxon Mobil (1,50%), IBM (0,89%), Microsoft (0,85%), General Electric (0,77%) oraz AT&T (0,76%). W ujęciu geograficznym w strukturze portfela inwestycyjnego wyraźnie dominują spółki amerykańskie (47,97%); istotny udział w aktywach mają również firmy brytyjskie (8,49%), japońskie (7,67%) i kanadyjskie (4,35%). W strukturze sektorowej największą wagę posiadają spółki finansowe (18,22%), technologii informacyjnych (12,88%), przemysłowe (11,79%), produkujące dobra konsumpcyjne wyższego rzędu (10,96%) i energetyczne (10,91%) (dane na 7 czerwca br.). Wskaźnik kosztów całkowitych funduszu wynosi 0,60% w skali roku. Tytuły uczestnictwa funduszu są od października 2011 r. notowane (w USD i GBP) także na London Stock Exchange.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.