Skip to main content

BlackRock przejmie fundusze ETF Credit Suisse

W dniu dzisiejszym spółka BlackRock ogłosiła, iż zawarła ostateczną umowę nabycia biznesu Credit Suisse związanego z funduszami ETF. Ma to na celu dalsze umacnianie pozycji BlackRock w Szwajcarii i powiększanie oferty tej spółki dla szwajcarskich inwestorów. Transakcja wymaga jeszcze zatwierdzenia przez organy regulacyjne. Powinna ona zostać sfinalizowana do końca drugiego kwartału 2013 r. Warunki transakcji nie zostały ujawnione (według źródeł zbliżonych do transakcji jest ona warta od 200 do 300 mln USD). To drugie przejęcie BlackRock na szwajcarskim rynku w ostatnich 12 miesiącach (w 2012 r. przejęła ona Swiss Re Private Equity Partners) i jej kolejne znaczące międzynarodowe przejęcie w branży ETF w tym samym okresie (w marcu 2012 r. spółka przejęła od Guggenheim Partners kanadyjską firmę zarządzającą funduszami ETF Claymore Investments).

Credit Suisse zarządza obecnie środkami finansowymi w wysokości 17,6 mld USD ulokowanymi w 58 funduszach ETF, w tym 8,7 mld USD jest zgromadzone w 9 funduszach zarejestrowanych w Szwajcarii; pozostałe aktywa należą do funduszy zarejestrowanych w Irlandii i Luksemburgu. Według danych spółki ETF Global Insight dawało to tej firmie czwarte miejsce na europejskim rynku ETF-ów w końcu 2012 r. z udziałem w rynku w wysokości 5,3%. Z kolei BlackRock jest największym providerem tych instrumentów finansowych na Starym Kontynencie – w 202 ETF-ach ulokowano w końcu minionego roku 139,6 mld USD, co daje ponad 42-procentowy udział w rynku. W wyniku przejęcia funduszy ETF Credit Suisse udział BlackRock w europejskim rynku ETF-ów wzrośnie zatem do ponad 47 procent.

Według BlackRock fundusze ETF Credit Suisse stanowić będą uzupełnienie oferty firmy i zwiększą ofertę funduszy iShares w Szwajcarii. Przejęcie to zwiększy także możliwości spółki w zakresie obsługi zróżnicowanej lokalnej bazy inwestorów, która obejmuje prywatne banki, podmioty prowadzące działalność w zakresie wealth management, spółki zarządzające aktywami, fundusze emerytalne, firmy ubezpieczeniowe i inwestorów indywidualnych. Połączone spółki zaoferują szwajcarskim klientom dostęp do 264 funduszy ETF o aktywach w wysokości 157,6 mld USD (dane dotyczące oferty iShares EMEA w końcu grudnia 2012 r.).

Dla Credit Suisse sprzedaż biznesu związanego z zarządzaniem funduszami ETF jest kolejnym krokiem na drodze do zwiększenia poziomu kapitału zgodnie z nowymi wymogami kapitałowymi nałożonymi na banki po ostatnim kryzysie finansowym.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.