Skip to main content

Ankieta Morningstara nt. inwestowania w fundusze ETF – cz. 1

Spółka Morningstar opublikowała w kwietniu wyniki czwartego już badania ankietowego przeprowadzonego wśród brytyjskich inwestorów lokujących środki finansowe w tytuły uczestnictwa funduszy ETF (Morningstar ETF Centre).

Wśród 181 osób które odpowiedziały na zadane w ankiecie pytania 86 procent stanowili inwestorzy prywatni, a 14 procent inwestorzy profesjonalni (głównie doradcy). 58 procent ankietowanych inwestowało dotąd w fundusze ETF, natomiast 35 procent nie dokonywało tego typu inwestycji (7 procent obecnie nie inwestuje). W gronie inwestorów profesjonalnych najwięcej, bo aż 38% zainwestowało w fundusze ETF od 5 do 19% swojego portfela, 31% mniej niż 5%, 25% od 20 do 49%, a tylko 6% ponad połowę swojego portfela. Zbliżony rozkład głosów dotyczył inwestorów indywidualnych (odpowiednio 39%, 26%, 21% i 14%).

Jedną z istotniejszych zalet inwestowania w fundusze ETF (stanowiącą o przewadze tej formy inwestowania nad tradycyjnymi funduszami inwestycyjnymi) jest możliwość handlu tytułami uczestnictwa podczas sesji giełdowej (intraday). Tymczasem jak pokazują wyniki ankiety Morningstara możliwość ta jest obecnie w praktyce bardzo rzadko wykorzystywana przez inwestorów. Większość z nich (74%) dokonuje transakcji ETF-ami sporadycznie i przeprowadza tego typu inwestycje na zasadzie kup i trzymaj (buy nad hold): 54 procent dokonuje transakcji co kilka miesięcy, natomiast 20 procent tylko raz w roku. Jedynie 20 procent ankietowanych handluje ETF-ami stosunkowo często – 11% raz w miesiącu, 6% raz na tydzień, a 3% intraday. Z drugiej jednak strony stopień płynności ETF-ów w trakcie sesji giełdowej (intraday liquidity) za ważny uważa aż 74% obecnych inwestorów (w tym 28% za bardzo istotny, a 26% za istotny, a 20 proc. za umiarkowanie ważny), a jedynie 13 proc. za mało ważny i tyle samo za nieistotny czynnik w procesie inwestycyjnym.

Zdaniem aż 91% osób obecnie inwestujących w ETF-y stabilny/pasywny portfel inwestycyjny tych instrumentów finansowych jest ważny z punktu widzenia podejmowanych przez nich decyzji inwestycyjnych (w tym 25% uważa ten czynnik za bardzo ważny, 40% za ważny, a 26% za umiarkowanie ważny). Jedynie 7% ankietowanych uznaje ten czynnik za mało istotny, a dla 3% nie ma on żadnego znaczenia.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.