Skip to main content

Amundi wprowadziło dwa nowe dłużne ETF-y na giełdę w Zurychu

13 września 2011 r. na SIX Swiss Exchange miało miejsce pierwsze notowanie dwóch dłużnych funduszy ETF wyemitowanych przez Amundi. Oba instrumenty zapewniają ekspozycję na rynek obligacji korporacyjnych denominowanych w euro.

Amundi ETF Euro Corporate Financials iBoxx replikuje indeks Markit iBoxx Euro Liquid Financials typu total return (przewidujący reinwestowanie odsetek) obliczany w euro. Obejmuje on 20 obligacji prywatnych przedsiębiorstw sektora finansowego denominowanych w euro. Według danych z końca września w portfelu indeksu dominowały obligacje Rabobanku o terminie wykupu w styczniu 2014 r. (12,7%), obligacje Barclays Bank o terminie wykupu w maju 2014 r. (7,4%) oraz obligacje Credit Suisse o terminie wykupu w sierpniu 2019 r. (6,2%). Średnie zmodyfikowane duration portfela indeksu wynosiło 3,62, a średni rating A. Opłata za zarządzanie wynosi 0,16%.

Amundi ETF Euro Corporate ex-Financials iBoxx odwzorowuje Markit iBoxx Euro Liquid Non-Financials Index typu total return (przewidujący reinwestowanie odsetek) obliczany w euro. Obejmuje on 20 obligacji prywatnych przedsiębiorstw sektora niefinansowego denominowanych w euro. Według danych z końca września w portfelu indeksu dominowały obligacje Roche Holdings o terminie wykupu w marcu 2013 r. (11,3%), Shell International o terminie wykupu w maju 2018 r. (6,9%) oraz obligacje Enel Finance International o terminie wykupu we wrześniu 2022 r. (5,8%). Średnie zmodyfikowane duration portfela indeksu wynosiło 4,07, a średni rating BBB+. Opłata za zarządzanie wynosi 0,16%.

Oba instrumenty są notowane także na Deutsche Boerse i Euronext Paris.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.