Skip to main content

Amundi wprowadził kolejne fundusze ETF na giełdy w Zurychu i w Mediolanie

W lipcu na parkietach w Zurychu i w Mediolanie miał miejsce debiut kolejnych funduszy ETF wyemitowanych przez Amundi.

5 lipca na SIX Swiss Exchange pojawiły się trzy ETF-y: Amundi ETF Green Tech Living Planet, Amundi ETF AAA Government Bond EuroMTS oraz Amundi ETF AAA Government Bond EuroMTS.

Amundi ETF Green Tech Living Planet (notowany także na giełdach we Frankfurcie Paryżu i w Londynie) jest denominowany w euro i ma za zadanie odwzorowanie wyników indeksu Living Planet Green Tech Europe, w portfelu którego mogą znaleźć się tylko te europejskie spółki, które generują przynajmniej 20% skonsolidowanych obrotów z działalności związanej z technologiami przyjaznymi dla środowiska naturalnego oraz spełniającymi kryteria zrównoważonego rozwoju. Waga poszczególnych spółek w indeksie (jest ich w sumie 50) jest określona przy zastosowaniu tzw. „zielonego współczynnika”, przy czym jedna firma nie może mieć więcej niż 15% udziału w indeksie. W końcu lipca największy udział w portfelu indeksu posiadały spółki niemieckie (28,83%), brytyjskie (17,93%), francuskie (12,59%), hiszpańskie (10,99%) oraz szwajcarskie (8,19%); spośród sektorów największe znaczenie posiadały firmy z branży przemysłowej (47,94%), spółki użyteczności publicznej (25,24%) i firmy IT (19,44%). Główne spółki tworzące portfel indeksu w końcu lipca to: Roth & Rau (4,18%), Northumbrian Water Group (4,15%), Pennon Group (3,68%), Meyer Burger Technology (3,60%), EDP Renovaveis (3,59%) i Groupe Eurotunnel (3,50%). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) funduszu wynosi 0,45%.

Amundi ETF AAA Government Bond EuroMTS (notowany także na giełdach we Frankfurcie Paryżu i w Mediolanie) replikuje wyniki indeksu EuroMTS AAA Government, który obejmuje rządowe papiery dłużne wyemitowane przez kraje należące do strefy euro posiadające przynajmniej trzy ratingi o poziomie AAA lub równoważne (czyli o najwyższej wiarygodności kredytowej). W końcu lipca były to głównie długoterminowe obligacje francuskie i niemieckie (poza tym holenderskie, austriackie i fińskie).. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) funduszu wynosi 0,14%.

Amundi ETF AAA Government Bond EuroMTS (notowany także na giełdach we Frankfurcie Paryżu i w Mediolanie) dąży do odwzorowania stóp zwrotu indeksu EuroMTS ex-AAA Government Investment Grade. Indeks ten tworzą rządowe papiery dłużne państw wchodzących w skłąd strefy euro o ratingu inwestycyjnym, ale niższy niż AAA (lub równoważny). W końcu lipca były to głównie średnio- i długoterminowe obligacje włoskie, hiszpańskie i belgijskie (poza tym greckie, irlandzkie i portugalskie) posiadajace rating AA lub BBB. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) funduszu wynosi 0,14%.

12 lipca na Borsa Italiana wprowadzone zostały cztery akcyjne ETF-y. Amundi ETF CAC 40 replikuje wyniki indeksu francuskich blue chipów – CAC 40 (w końcu lipca były to głównie walory Total, Sanofi, BNP Paribas, LVHM Louis Vuitton Moet Hennes, Danone i GDF Suez). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) funduszu wynosi 0,25%. Amundi ETF Euro Stoxx Small Cap stara się powielić stopy zwrotu osiągane przez EURO STOXX Small Index obejmujący akcje około 100 europejskich firm o niskiej kapitalizacji notowanych na parkietach giełdowych (w końcu lipca były to głównie walory Jeronimo Martins, Wendel, MTU Aero Engines, Andritz i Brenntag). Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) funduszu wynosi 0,30%. Amundi ETF MSCI Emerging Markets Latin America naśladuje zachowanie indeksu MSCI Emerging Markets Latam (typu net return) grupującego czołowe firmy z rynków wschodzących z Ameryki Łacińskiej. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) funduszu wynosi 0,45%. Amundi ETF MSCI Emerging Markets Asia odwzorowuje stopę zwrotu indeksu MSCI Emerging Markets Asia (typu net return) z azjatyckich rynków wschodzących. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio) funduszu wynosi 0,45%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.