Skip to main content

Amundi sfinalizowało przejęcie Lyxora i zamierza do 2025 r. zwiększyć aktywa funduszy pasywnych o 50 procent

Po 6 miesiącach prac przygotowawczych francuska spółka Amundi wchodząca w skład grupy Credit Agricole sfinalizowała przejęcie Lyxora – firmy która m.in. jako pierwsza wprowadziła fundusze ETF na GPW w Warszawie. Dzięki temu przejęciu Amundi zamierza rozwijać się w szybko rosnącym segmencie funduszy ETF w Europie, uzupełniając jednocześnie swoją ofertę w zakresie aktywnego zarządzania, w szczególności w zakresie płynnych aktywów alternatywnych, a także możliwości doradczych i OCIO (outsourced investment management) oraz zarządzania powierniczego. Proces integracji będzie się odbywał stopniowo w ciągu najbliższych dwóch lat w ramach kilku etapów (migracja IT, fuzje prawne, tworzenie nowej organizacji).

Utworzony w 1998 r. Lyxor posiadał w końcu września 2021 r. łącznie ponad 140 mld euro w aktywach pod zarządzaniem oraz w usługach doradczych. Lyxor był jednym z kluczowych graczy na europejskim rynku ETF-ów – w końcu III kwartału 2021 r. jego aktywa wynosiły 95 mld EUR, co dawało mu 7,7% udział w tym segmencie rynku i trzecie miejsce na Starym Kontynencie. Ponadto zdobył uznaną wiedzę specjalistyczną w zakresie aktywnego zarządzania (45 mld euro pod zarządzaniem), w szczególności poprzez wiodącą platformę inwestycji alternatywnych.

Przejęcie Lyxora – europejskiego pioniera ETF-ów – daje platformie pasywnej Amundi (Amundi Passive), która obejmuje fundusze ETF oraz inne rozwiązania indeksowe i smart beta, pozycję wiodącego europejskiego dostawcy ETF-ów. W końcu września 2021 r. łączne aktywa funduszy ETF zarządzanych przez Amundi i Lyxora wynosiły ponad 170 mld euro, co dawało Amundi udział w rynku funduszy UCITS ETF na poziomie 14%.

Poszerzona oferta ETF-ów Amundi zapewnia inwestorom efektywny dostęp do jednej z największych i najbardziej wszechstronnych palet funduszy UCITS ETF dostępnych na rynku europejskim. Obejmuje ona ponad 300 produktów, w tym w szczególności funduszy ESG, funduszy tematycznych powiązanych z ochroną klimatu, funduszy inwestujących na rynkach wschodzących oraz funduszy lokujących kapitał na rynku instrumentów o stałym dochodzie.

Na rynku, na którym wielkość i skala mają kluczowe znaczenie, zwiększone aktywa platformy pasywnej Amundi (ponad 282 mld euro w końcu III kwartału 2021 r.) oznaczają istotny  krok w ugruntowaniu pozycji Amundi jako europejskiego partnera z wyboru w pasywnym zarządzaniu zarówno dla klientów detalicznych, jak i instytucjonalnych na całym świecie. Platforma Amundi Passive ma na celu zwiększenie zarządzanych aktywów o 50% do 2025 roku.

Popyt na pasywnie zarządzane instrumenty finansowe, a w szczególności ETF-y, niezaprzeczalnie rośnie w ostatnich latach wśród wszystkich rodzajów inwestorów. Ich korzyści wynikające głównie z efektywności kosztowej i przejrzystości, wspierane przez innowacje produktowe, przyczyniły się do potwierdzenia ich wartości jako skutecznych narzędzi zarówno w ramach strategicznej, jak i taktycznej alokacji aktywów. Wzrost ten jest również wspierany przez dodatkowe czynniki, takie jak rozporządzenie MIFID w sprawie przejrzystości kosztów, transformację ESG, a ostatnio przez zwiększoną cyfryzację kanałów dystrybucji.

W tym kontekście Amundi spodziewa się w szczególności silnego wzrostu skali wykorzystywania ETF-ów przez inwestorów detalicznych – zarówno poprzez portfele modelowe ETF, jak i przyspieszenie rozwoju europejskiego segmentu ETF self-directed, zwłaszcza poprzez platformy internetowe. W szerokim segmencie detalicznym Amundi wykorzysta swoją znajomość specyfiki lokalnych rynków, aby współpracować z dystrybutorami w celu współprojektowania kompleksowych i w pełni dostosowanych rozwiązań z wykorzystaniem pasywnych elementów konstrukcyjnych, w tym usług takich jak wsparcie cyfrowe i szkolenia.

Amundi przewiduje również rosnące zainteresowanie ETF-ami ze strony europejskich inwestorów instytucjonalnych, którzy chcą zwiększyć zakres wykorzystania funduszy ETF, w szczególności do alokacji aktywów na rynkach instrumentów o stałym dochodzie i ESG. Amundi widzi również silny popyt na ETF-y ze strony pozaeuropejskich instytucji finansowych dzięki możliwości dystrybucji funduszy UCITS ETF. Dzięki długotrwałej obecności grupy w Azji i obecności w Ameryce Łacińskiej, a także szerokiej i głębokiej ofercie, Amundi ma dobrą pozycję, aby stać się preferowanym europejskim dostawcą usług pasywnych w tych regionach.

Jednym z najbardziej transformacyjnych trendów w segmencie funduszy ETF i pasywnego zarządzania jest wzrost popytu na fundusze ETF ESG. Produktami tego rodzaju zainteresowały się wszystkie grupy klientów, ponieważ są to skuteczne narzędzia ułatwiające przejście na ESG. Zdaniem Amundi przyczynią się one do demokratyzacji dostępu do sensownego inwestowania w opłacalny sposób.

Dzięki przejęciu funduszy Lyxora istniejąca dotychczas linia produktów Amundi została wzbogacona o szereg innowacyjnych ETF-ów. Przede wszystkim dzięki ETF-om Green Bond i Net Zero Climate, nowo rozszerzona gama ETF-ów Amundi ESG & Climate będzie jedną z największych i najbardziej wszechstronnych, z udziałem w rynku wynoszącym około 20%.

Patrząc w przyszłość, odpowiedzialne inwestowanie będzie głównym celem wszelkich wprowadzanych na platformę nowych produktów. Ponadto, zgodnie z planem „2025 ESG Ambition” i zobowiązaniem Net Zero, Amundi będzie dążyć do podwojenia udziału odpowiedzialnych ETF-ów – tj. klasyfikowanych jako zgodne z artykułem 8 lub 9 Rozporządzenia SFDR – i osiągnięcia do 2025 r. udziału w całej ofercie ETF-ów na poziomie 40%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.