Skip to main content

Amundi Asset Management przejęło zarządzanie funduszami ETF Lyxora

1 czerwca 2022 roku spółka Lyxor International Asset Management S.A.S. połączyła się ze spółką Amundi Asset Management S.A.S. (Amundi AM). Od tego dnia funduszami Lyxor ETF – w tym także dwoma funduszami, których tytuły uczestnictwa są notowane na GPW w Warszawie (Lyxor S&P 500 UCITS ETF i Lyxor DAX (DR) UCITS ETF) – zarządza więc Amundi AM. Zmiana firmy zarządzającej funduszami Lyxor ETF jest konsekwencją przejęcia Lyxora przez Amundi, które zostało sfinalizowane na początku 2022 roku (https://etf.com.pl/aktualnosci-europa/amundi-sfinalizowalo-przejecie-lyxora-i-zamierza-do-2025-r-zwiekszyc-aktywa-funduszy-pasywnych-o-50-procent/). Zmiana spółki zarządzającej nie ma wpływu na profil ryzyka i zwrot z przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania (tj. funduszy inwestycyjnych), zarządzanie i skład osobowy zespołów odpowiedzialnych za zarządzanie tymi przedsiębiorstwami zbiorowego inwestowania ani na poziom prowizji płaconych przez nie spółce zarządzającej, ani też na usługodawców przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oraz innych cech charakterystycznych tychże przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania.

Amundi Asset Management jest największą europejską spółką zarządzającą aktywami i jedną z 10 największych na świecie (według wartości aktywów na koniec 2020 r.). Aktywa zarządzane przez Amundi AM (włączając w to aktywa funduszy Lyxor) na koniec I kwartału 2022 r. wynosiły ponad 2 biliony euro. Spółka posiada największą kapitalizację spośród tradycyjnych asset managerów w Europie (według danych Refinitiv z końca 2021 r.) i zatrudnia 5,3 tys. osób. Amundi jest obecne w 35 krajach na świecie, ma ponad 100 milionów klientów detalicznych oraz współpracuje z ponad tysiącem dystrybutorów w ponad 20 państwach. Aktywa 1500 klientów instytucjonalnych zarządzane przez Amundi wynoszą ponad 1 bilion euro. Spółka zatrudnia ponad 150 analityków i ekonomistów na wszystkich najważniejszych rynkach finansowych.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.