Skip to main content

Aktywnie zarządzany fundusz ETF db x-trackers na londyńskim parkiecie

27 lutego 2012 r. na London Stock Exchange (LSE) zadebiutował db x-trackers SCM Multi Asset ETF – aktywnie zarządzany fundusz ETF dający ekspozycję na różne klasy aktywów (akcje, instrumenty dłużne, towary) stanowiący wspólne przedsięwzięcie db x-trackers – spółki Deutsche Banku i firmy zarządzającej SCM Private (brytyjska spółka założona w czerwcu 2009 r.).

Portfel inwestycyjny funduszu db x-trackers SCM Multi Asset ETF obejmuje zarówno fundusze ETF jak i instrumenty finansowe typu ETC (exchange-traded commodity) – emitowane m.in. przez Deutsche Bank – umożliwiające osiągnięcie ekspozycji na rynek towarowy. Celem funduszu jest wypracowywanie stopy zwrotu istotnie przewyższającej stopę inflacji, co jest możliwe jedynie poprzez odpowiednią alokację aktywów – zdaniem SCM Private jest to kluczowy czynnik który ma pozwolić na osiągnięcie tego celu. Wybór instrumentów finansowych (ETFs, ETCs) do portfela funduszu oraz określenie ich wag w tym portfelu jest dokonywane przez SCM Private i odbywa się co najmniej raz w miesiącu.

Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) funduszu wynosi 0,89%. Obejmuje on także opłaty za zarządzanie ETFs i ETCs znajdującymi się w portfelu funduszu, nie zawiera natomiast kosztów równoważenia portfela. Walutą obrotu tytułów uczestnictwa funduszu na LSE jest funt szterling.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.