Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych w Wielkiej Brytanii przekroczyły 150 mld GBP

Według informacji opublikowanej przez Investment Association – instytucję reprezentującą interesy brytyjskich podmiotów zarządzających aktywami i monitorującą rozwój tej branży w Wielkiej Brytanii – w końcu kwietnia 2017 r. wartość środków finansowych ulokowanych w tamtejszych funduszach indeksowych (tracker funds) przekroczyła po raz pierwszy w historii poziom 150 mld GBP (por. poniższy wykres) wynosząc dokładnie 150 491 mln GBP. W ostatnich 12 miesiącach aktywa brytyjskich funduszy indeksowych zwiększyły się aż o 45,3 mld GBP, czyli o 43,0%. Jednocześnie w kwietniu zanotowano także rekordowy poziom, jeśli chodzi o udział aktywów funduszy indeksowych w aktywach funduszy inwestycyjnych ogółem – 13,8%. Rok temu wskaźnik ten wynosił 11,3%.

Wzrost aktywów funduszy indeksowych (z których większość jest ulokowana w podmiotach akcyjnych) to z jednej strony efekt bardzo koniunktury panującej w ostatnim roku na brytyjskim rynku akcji (od końca kwietnia 2016 r. do końca kwietnia 2017 r. wartość indeksu FTSE 100 wzrosła o 15,4%), z drugiej zaś coraz większej popularności funduszy indeksowych na Wyspach Brytyjskich. W minionych 12 miesiącach saldo sprzedaży detalicznej netto (net retail sales) tych funduszy wyniosło 7129 mln GBP, podczas gdy np. w całym 2016 roku było to jedynie 4861 mln GBP.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.