Skip to main content

Aktywa funduszy indeksowych w Wielkiej Brytanii przekroczyły 100 mld GBP

Wartość środków finansowych ulokowanych w końcu I kwartału 2015 r. w funduszach indeksowych (tracker funds) w Wielkiej Brytanii przekroczyła po raz pierwszy w historii poziom 100 mld GBP (por poniższy wykres). Na koniec marca aktywa tej kategorii funduszy wynosiły 100 863 mln GBP, co stanowiło 11,5% ogółu aktywów brytyjskich funduszy inwestycyjnych monitorowanych przez Investment Association. W ciągu ostatnich 12 miesięcy aktywa funduszy indeksowych zwiększyły się aż o 23,7 mld GBP, czyli o 30,8%.

Równocześnie, jak poinformowała The Investment Association, w marcu zanotowano historyczny rekord jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną netto (net retail sales) funduszy indeksowych. Sprzedaż ta wyniosła 938 mln USD (sprzedaż detaliczna netto wszystkich funduszy w marcu sięgnęła 1,1 mld GBP), a w pierwszym kwartale bieżącego roku 1643 mln GBP (to także rekordowy rezultat). Przypomnijmy, iż w całym ubiegłym roku sprzedaż netto funduszy indeksowych osiągnęła również rekordowy poziom – 4,7 mld GBP (więcej informacji na ten temat można przeczytać tutaj).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.