Skip to main content

Aktywa funduszy ETF i instrumentów typu ETP w Europie rosną o 13 proc. szybciej niż rok temu

Według informacji opublikowanej przez monitorującą rynek funduszy ETF i instrumentów indeksowych typu ETP (exchange-traded product) spółkę ETFGI, od stycznia do lipca wartość nowych aktywów netto (net new assets) ulokowanych w tego rodzaju produktach finansowych notowanych na europejskich giełdach sięgnęła rekordowego poziomu 48,4 mld USD i była o blisko 13 proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2014 r. (42,9 mld USD). Największy udział w tym napływie miały akcyjne ETF i ETP – 27,2 mld USD. Za nimi uplasowały się produkty indeksowe odwzorowujące indeksy instrumentów o stałym dochodzie (17,5 mld USD). Zdecydowanie najmniejszym zainteresowaniem wśród europejskich inwestorów cieszyły się towarowe ETF/ETP – w pierwszych siedmiu miesiącach 2015 r. pozyskały one netto zaledwie 684 mln USD. Wśród dostawców (providers) tych instrumentów finansowych największy popyt odnotowano w przypadku spółek: BlackRock (fundusze ETF oferowane pod marką iShares) – 18,5 mld USD, Deutsche Bank (fundusze ETF db x-trackers i instrumenty db ETC) – 7,3 mld USD, Lyxor Asset Management – 7,1 mld USD, UBS – 4,8 mld USD i Vanguard – 2,4 mld USD.

Według wstępnych szacunków ETFGI w lipcu napływ netto środków finansowych do funduszy ETF i instrumentów typu ETP wyniósł 8,4 mld USD. Najwięcej nowego kapitału netto trafiło do instrumentów posiadających ekspozycję na rynek akcji (6,9 mld USD). Dłużne ETF-y i ETP wzbogaciły się o 2,1 mld USD, zaś z towarowych instrumentów indeksowych wycofano netto 1,1 mld USD. Liderami w pozyskiwaniu nowych aktywów okazały się BlackRock (iShares) – 4,1 mld USD, Deutsche Bank (db x-trackers ETFs i db ETC) – 1,6 mld USD, Lyxor Asset Management – 1,0 mld USD, Source – 966 mln USD i Vanguard – 546 mln USD.

Według danych ETFGI w końcu lipca na europejskich parkietach i platformach obrotu notowanych było 2135 ETF-ów i instrumentów typu ETP, które posiadały w sumie 6534 linie notowań, a ich aktywa wynosiły 504 mld USD. Były one notowane na 25 giełdach w 21 państwach, a ich dostawcami było 50 instytucji finansowych. W segmencie samych tylko ETF-ów znajdowało się 1508 funduszy oferowanych przez 45 podmiotów i notowanych na 24 parkietach; ich aktywa sięgały 486 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.