Skip to main content

Aktywa europejskich funduszy ETF powinny zdaniem Morningstara osiągnąć 1 bln USD do 2020 roku

Amerykańska firma analityczna Morningstar opublikowała tegoroczną edycję raportu “A Guided Tour of the European ETF Marketplace”, w którym analizuje najnowsze trendy na europejskim rynku funduszy ETF. Podstawowa konkluzja wynikająca z raportu stanowi, iż dzięki zmianom regulacyjnym, innowacjom oraz rosnącej preferencji wśród inwestorów dla tanich rozwiązań inwestycyjnych, zainteresowanie funduszami ETF w Europie powinno przyspieszyć i może osiągnąć poziom 1 biliona dolarów do 2020 roku.

Raport Morningstara przedstawia kompleksową analizę rynku funduszy ETF w Europie i daje wskazówki dotyczące wyboru ETF-ów. Zawiera również obszerne profile ośmiu największych dostawców funduszy ETF w Europie: Amundi, db x-trackers, iShares, Lyxor, Source, SPDR, UBS i Vanguard.

Zdaniem Hortense Bioy – szefowej zespołu, który opracował raport – „Europejski rynek ETF-ów odnotował ogromny wzrost w ostatnich latach wraz ze wzrostem liczby oferowanych strategii. Pomimo rozmów na temat konsolidacji, liczba dostawców i produktów wciąż wzrasta. Rozwój nowych produktów skupia się w obszarach inteligentnej bety (smart (strategic) beta), zagadnień związanych z ochroną środowiska, społeczną odpowiedzialnością i ładem korporacyjnym (ESG) oraz ekspozycji tematycznych. Wraz z rozszerzaniem się oferty nowych produktów wzrasta także poziom ich złożoności. Wymaga to wznowienia wysiłków edukacyjnych, zarówno dla inwestorów profesjonalnych, jak i detalicznych”.

Według Bioy „Morningstar jest od dawna zwolennikiem niskokosztowych funduszy wszelkiego typu – w tym funduszy indeksowych i funduszy ETF – jako jednego z najbardziej skutecznych narzędzi pozwalających inwestorom odnieść sukces. Cieszymy się z rozwoju pasywnego inwestowania i nadal będziemy kontynuować nasze wysiłki badawcze w tej dziedzinie, aby pomagać inwestorom w procesie wyboru funduszu”.

Najważniejsze wnioski wynikające z raportu Morningstara zostały przedstawione poniżej:

  • Wartość aktywów europejskich funduszy ETF (funduszy zarejestrowanych w państwach europejskich) zwiększyła się w minionych pięciu latach dwukrotnie do poziomu ok. 550 mld euro w końcu grudnia 2016 r. i jest obecnie zbliżona do poziomu aktywów dłużej funkcjonujących tradycyjnych funduszy indeksowych;

  • Europejscy inwestorzy detaliczni nie korzystają jeszcze w pełni z funduszy ETF, ale kanały dystrybucji powoli otwierają się na te instrumenty finansowe. Zbliżające się regulacje, takie jak dyrektywa MIFID II, powinny w tym pomóc. Tymczasem, rosnąca popularność robo-doradców wspomogła stopień wykorzystywania ETF-ów przez inwestorów detalicznych, dla których istotna jest kwestia kosztów;

  • Europejski rynek funduszy ETF jest wciąż mocno skoncentrowany – trzech największych dostawców kontroluje około 2/3 jego aktywów. Spółka BlackRock utrzymuje swoją pozycję dominującego gracza oferującego szeroką paletę funduszy ETF pod marką iShares;

  • Rynkowy udział funduszy ETF posiadających ekspozycję na instrumenty o stałym dochodzie wzrastał w każdym z ostatnich pięciu lat i wynosi obecnie ponad 24% (w 2011 r. było to 16%). ETF-y okazują się przydatnym narzędziem umożliwiającym uzyskanie ekspozycji na papiery wartościowe o stałym dochodzie w środowisku, w którym tradycyjne kanały dostępu do tej klasy aktywów zostały poważnie ograniczone przez przepisy bankowe wprowadzone po kryzysie;

  • Trwa proces przechodzenia od syntetycznej do fizycznej replikacji w funduszach ETF – aktywa tych ostatnich reprezentują obecnie 77% europejskiego rynku, podczas gdy trzy lata temu było to 66%;

  • Dostawcy funduszy ETF uruchamiają coraz bardziej skomplikowane produkty, takie jak ETF-y smart (strategic) beta. Aktywa tego rodzaju funduszy ETF zwiększyły się czterokrotnie osiągając wartość 43 mld euro w końcu 2016 r.;

  • Europejski rynek ETF-ów stał się dogodnym miejscem dla menedżerów aktywnie zarządzanych funduszy inwestycyjnych, którzy dążą do zdywersyfikowania swoich ofert. Preferowanym rozwiązaniem są w tym wypadku fundusze typu smart (strategic) beta.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.