Skip to main content

Akcyjne ETF-y iShares zabezpieczone przed ryzykiem kursowym na LSE

1 października iShares – provider funduszy ETF należący do BlackRock – wprowadził na London Stock Exchange (LSE) pierwsze w Europie akcyjne fundusze ETF zabezpieczone przed ryzykiem kursowym. Umożliwiają one inwestorom w ramach jednej transakcji inwestowanie na międzynarodowych rynkach akcji przy jednoczesnym zabezpieczeniu ryzyka walutowego bez konieczności jego monitorowania i utrzymywania.

Oferta ww. instrumentów obejmuje 5 ETF-ów posiadających ekspozycję na indeksy MSCI World i S&P 500:

  • iShares MSCI Japan Monthly EUR Hedged – replikuje MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index Net (inwestuje w około 330 walorów)

  • iShares MSCI World Monthly EUR Hedged – replikuje MSCI World 100% Hedged to EUR Index (inwestuje w około 900 walorów); zabezpiecza 14 walut: USD, EUR, JPY, GNP, CAD, AUD, CHF, SEK, HKD, SGD, DKK, NOK, ILS i NZD

  • iShares MSCI World Monthly GBP Hedged – replikuje MSCI World 100% Hedged to GBP Index (inwestuje w około 900 walorów); zabezpiecza 14 walut: USD, EUR, JPY, GNP, CAD, AUD, CHF, SEK, HKD, SGD, DKK, NOK, ILS i NZD

  • iShares S&P500 Monthly GBP Hedged – replikuje S&P500 British Pound Hedged Index (inwestuje we wszystkie 500 funduszy notowanych na giełdzie)

  • iShares S&P500 Monthly EUR Hedged – replikuje S&P500 Euro Hedged Index (inwestuje w około 500 akcji)

Fundusze te stosują fizyczną replikację ww. indeksów. Zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi indeksy inkorporują miesięczne zabezpieczenie ryzyka kursowego, poprzez wykorzystanie jednomiesięcznych kontraktów forward FX. Zabezpieczenie to nie jest dostosowane do zmian cen papierów wartościowych, wydarzeń korporacyjnych oraz zmian indeksów w ciągu miesiąca i raczej redukuje niż eliminuje ryzyko kursowe. Zabezpieczeniem tym zarządza zespół State Street Global Markets.

Obecnie na giełdzie w Londynie notowane są w sumie 94 fundusze ETF iShares, który jest największym providerem tych instrumentów finansowych na tamtejszym rynku. Na całym świecie iShares zarządza 437 ETF-ami notowanymi na 19 giełdach.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.