Skip to main content

640 mld USD w europejskich funduszach ETF i instrumentach typu ETP w końcu I kwartału

Jak poinformowała brytyjska firma konsultingowa i badawcza ETFGI w marcu 2017 r. napływ netto kapitału do funduszy ETF i instrumentów typu ETP (exchange-traded product) notowanych na europejskich parkietach wyniósł 11,36 mld USD. Był to 31. z kolei miesiąc dodatniego salda zakupów i sprzedaży ww. instrumentów finansowych. Od początku bieżącego roku bilans ten wynosi już 35,37 mld USD i jest ponad trzykrotnie wyższy niż w analogicznym okresie minionego roku (10,97 mld USD).

Największy napływ nowego kapitału (w ujęciu netto) w ubiegłym miesiącu miał miejsce w segmencie akcyjnych ETF/ETP – wyniósł 6,64 mld USD. W całym pierwszym kwartale było to 21,23 mld USD, podczas gdy w tym samym okresie 2016 r. z akcyjnych instrumentów indeksowych notowanych na europejskich giełdach odpłynęło netto 3,58 mld USD. Produktami akcyjnymi, które cieszyły się największym zainteresowaniem inwestorów, były te posiadające ekspozycję na rynek europejski (2,34 mld USD nowego kapitału netto), na rynek północnoamerykański (2,26 mld USD) oraz na rynek globalny (1,24 mld USD). Z kolei z akcyjnych ETF-ów i instrumentów typu ETP powiązanych z indeksami regionu Azji i Pacyfiku wypłacono netto 329 mln USD.

Dodatni bilans nabyć i umorzeń odnotowały w marcu również dwie pozostałe najważniejsze kategorie ETF-ów i ETP. Do produktów dłużnych trafiło netto 2,99 mld USD, a od początku roku 7,82 mld USD – nieco mniej niż w pierwszym kwartale 2016 r. (9,21 mld USD). Do towarowych ETF i ETP napłynęło netto 1,34 mld USD, a w pierwszych trzech miesiącach 2017 r. 4,72 mld USD – o 0,30 mld USD więcej niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku.

Liderem w pozyskiwaniu środków finansowych na europejskim rynku ETF/ETP była w marcu – podobnie jak miesiąc wcześniej – firma BlackRock oferująca ETF-y pod marką iShares (+3,01 mld USD). Na kolejnych miejscach znalazły się Deutsche Bank (ETF-y db x-trackers i db ETC) (+1,64 mld USD) i UBS (+1,54 mld USD). W całym pierwszym kwartale bezkonkurencyjny okazał się także BlackRock (+10,20 mld USD) wyprzedzając Lyxor Asset Management (+4,60 mld USD) i UBS (+3,82 mld USD).

W końcu marca na 26 europejskich giełdach w 21 państwach notowanych było w sumie 2241 ETF i ETP, w tym 1580 samych funduszy ETF. Walory te posiadały łącznie 7055 linii notowań. Ich dostawcami na Starym Kontynencie jest 59 instytucji finansowych. Wartość aktywów zgromadzona w tych instrumentach finansowych sięgnęła 640 mld USD (nowy rekordowy poziom), z czego 603 mld USD zostały ulokowane w funduszach ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.