Skip to main content

61 funduszy ETF UBS na giełdzie w Mediolanie

14 stycznia 2013 r. na rynku ETFplus giełdy Borsa Italiana zadebiutowało aż 61 nowych funduszy ETF (odzwierciedlających stopy zwrotu 40 indeksów) wyemitowanych przez spółkę UBS. Było to jak dotąd największe jednorazowe wprowadzenie instrumentów tego typu na mediolański parkiet. Emitent zaoferował dwie kategorie tytułów uczestnictwa swoich funduszy: class A (adresowana do przeciętnych inwestorów) oraz class I (dedykowane inwestorom, którzy dokonują transakcji o dużej skali i których NAV (wartość aktywów netto) na tytuł uczestnictwa jest bardzo wysoka). W tym gronie znajdują się zarówno fundusze o charakterze akumulacyjnym, reinwestujące uzyskiwane dochody (głównie z tytułu dywidend ze spółek) (oznaczone skrótem „acc”), jak też fundusze dystrybutywne, wypłacające okresowo wypracowane przez fundusz dochody (oznaczone skrótem „dis”).

Wśród szerokiej gamy nowych ETF-ów UBS wprowadzonych na Borsa Italiana znalazło się: 20 akcyjnych funduszy ETF rynków rozwiniętych, 9 akcyjnych funduszy ETF rynków wschodzących, 7 akcyjnych funduszy ETF o określonym stylu inwestycyjnym, 6 akcyjnych funduszy ETF odwzorowujących indeksy infrastrukturalne, 2 akcyjne fundusze ETF replikujące indeks Stoxx Global Rare Earth, 8 akcyjnych funduszy ETF naśladujących indeksy grupujące akcje firm odpowiedzialnych społecznie, 4 dłużne fundusze ETF z ekspozycją na amerykańskie papiery skarbowe, 4 dłużne fundusze ETF z ekspozycją na niemieckie papiery skarbowe oraz jeden dłużny ETF z ekspozycją na obligacje korporacyjne.

Szczegółowe zestawienie nowych funduszy ETF UBS na giełdzie w Mediolanie prezentuje poniższa tabela.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.