Skip to main content

35 mln USD nowego kapitału w sektorowych funduszach ETF

W tygodniu zakończonym 16 kwietnia saldo nabyć i umorzeń tytułów uczestnictwa europejskich funduszy ETF replikujących subindeksy sektorowe indeksu STOXX 600 wyniosło 35,1 mln USD. Według danych BlackRock najlepszy rezultat odnotowały fundusze naśladujące subindeksy: dóbr i usług przemysłowych (+26,6 mln USD), handlu detalicznego (+20,0 mln USD), bankowy (+19,4 mln USD) i telekomunikacyjny (+16,9 mln USD). Najwięcej środków finansowych netto wypłacono natomiast z ETF-ów odwzorowujących subindeksy branży surowców podstawowych (-41,2 mln USD) oraz branży ubezpieczeniowej (-20,6 mln USD).

Od początku kwietnia nadal zdecydowanie dominuje przewaga umorzeń nad nabyciami w wysokości 270,8 mln USD. Największe ujemne saldo w tym okresie stało się udziałem funduszy ETF zorientowanych na subindeksy branży bankowej (-140,9 mln USD) i surowców podstawowych (-75,3 mln USD). Największy napływ netto kapitału odnotowały ETF-y powiązane z subindeksami spółek handlu detalicznego (+31,1 mln USD) i firm medialnych (+27,4 mln USD).

Od początku 2010 roku saldo sięgnęło 39,1 mln USD. W tym okresie najwięcej nowego kapitału pozyskały ETF-y replikujące subindeks sektora medialnego (+339,9 mln USD), zaś najwięcej wypłacono z ETF-ów powiązanych z subindeksem branży telekomunikacyjnej (-256,5 mln USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.