Skip to main content

33 fundusze ETF Amundi na giełdzie w Londynie

Amundi Group – jeden z czołowych podmiotów na europejskim rynku funduszy ETF, należący do Credit Agricole (75% akcji) i Societe Generale (25% akcji) – wprowadził swoje pierwsze ETF-y na London Stock Exchange (LSE).

9 maja 2011 r. na giełdzie w Londynie pojawiło się 16 ETF-ów Amundi oferujących ekspozycję na regionalne i krajowe indeksy akcji (patrz poniższa tabela). Według danych Amundi instrumenty te są średnio o około 25% tańsze niż analogiczne europejskie ETF-y (replikujące te same lub zbliżone benchmarki). Jest to wynikiem stosowania przez te podmioty replikacji syntetycznej, która umożliwia minimalizowanie zarówno kosztów jak też błędu naśladowania (tracking error). Wśród tych 16 ETF-ów aż siedem to takie instrumenty finansowe, które wcześniej nie były notowane na LSE (Amundi ETF MSCI Nordic, Amundi MSCI ETF France, Amundi ETF MSCI Germany, Amundi ETF MSCI Italy, Amundi ETF MSCI Netherlands, Amundi ETF MSCI Spain oraz Amundi ETF MSCI Switzerland).

Miesiąc później, 9 czerwca na London Stock Exchange zadebiutowało kolejnych 17 ETF-ów Amundi. W tej grupie znalazły się:

  • dwa ETF-y replikujące czołowe indeksy LSE – FTSE 100 i FTSE 250 (według danych Amundi są one znacznie bardziej konkurencyjne kosztowo w stosunku do podobnych produktów oferowanych przez innych providerów – ich wskaźnik kosztów całkowitych (TER – total expense ratio) wynosi 0,25%, podczas gdy w przypadku konkurencyjnych instrumentów sięga 0,38% i 0,39%)

  • jeden regionalny ETF naśladujący zachowanie indeksu MSCI Europe ex UK dającego ekspozycję na rynki akcji około 15 europejskich państw z wyjątkiem Wielkiej Brytanii (TER – 0,30%)

  • dwa ETF-y odwzorowujące indeksy typu „style” – jeden jest zorientowany na brytyjskie spółki charakteryzujące się najwyższymi wskaźnikami stopy dywidendy (replikuje indeks FTSE UK Dividend Plus) (TER – 0,30%), drugi natomiast oferuje ekspozycję na około 100 spółek o niskiej kapitalizacji z krajów należących do strefy euro (replikuje EURO STOXX Small Index) (TER – 0,30%)

  • jedenaście europejskich sektorowych ETF-ów odwzorowujących indeksy sektorowe MSCI (w tym po raz pierwszy obecne na LSE ETF-y powiązane z subindeksami surowcowym i energetycznym) (TER – 0,25%)

  • jeden ETF związany z sektorem czystych technologii – replikuje indeks Living Planet Green Tech Europe stworzony w wyniku współpracy Living Planet Fund Management Co. S.A. (spółka zależna WWF International) i zespołu badawczego CA Cheuvreux zajmującego się inwestycjami odpowiedzialnymi społecznie (SRI). Instrument ten, nie mający precedensu na LSE, obejmuje europejskie przedsiębiorstwa, które generują co najmniej 20% swoich skonsolidowanych przychodów z działalności związanej z „zielonymi technologiami” – m.in. z zakresu efektywności energetycznej, gospodarki wodnej, energii odnawialnej oraz gospodarki odpadami.

Pełną listę ETF-ów wprowadzonych przez Amundi na LSE 9 czerwca zawiera poniższa tabela.

W końcu kwietnia 2011 r. Amundi oferowało ponad 100 ETF-ów, zaś całkowita liczba notowań (na zasadzie cross-listingu) i rejestracji tych instrumentów finansowych przekroczyła 300. Łączne aktywa ulokowane w funduszach ETF tej firmy wynosiły 9,9 mld USD (6,7 mld euro).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.