Skip to main content

300 mln USD wypłacono z sektorowych funduszy ETF

W tygodniu zakończonym 18 marca bilans wpłat i wypłat z funduszy typu ETF replikujących subindeksy sektorowe indeksu STOXX 600 Europe był ujemny i wyniósł (-304,3 mln USD). Według danych opublikowanych przez BlackRock największą popularnością wśród inwestorów cieszyły się ETF-y naśladujące subindeks branży detalicznej (+21,8 mln USD) i fundusze odwzorowujące subindeks branży budowlanej (+14,0 mln USD). Największy odpływ kapitału odnotowały natomiast ETF-y powiązane z subindeksem spółek użyteczności publicznej (-119,2 mln USD), subindeksem branży ubezpieczeniowej (-82,8 mln USD) oraz z subindeksem dóbr i usług przemysłowych (-32,9 mln USD).

Od początku marca do 18 marca saldo nabyć i odkupień tytułów uczestnictwa funduszy ETF replikujących subindeksy sektorowe indeksu STOXX 600 Europe wyniosło już (-644,4 mln USD). Najwięcej środków finansowych wypłacono (netto) w tym okresie z ETF-ów posiadających ekspozycję na branżę użyteczności publicznej (-203,4 mln USD) i na sektor bankowy (-163,6 mln USD), natomiast największy zastrzyk nowego kapitału otrzymały ETF-y powiązane z subindeksem sektora telekomunikacyjnego (+131,7 mln USD) i subindeksem ropy i gazu (+104,4 mln USD).

Tegoroczny bilans wpłat i wypłat z funduszy ETF odzwierciedlających subindeksy sektorowe indeksu STOXX 600 Europe, wskutek znaczących napływów kapitału w pierwszych dwóch miesiącach 2011 roku, jest jednak nadal dodatki i wynosi 810,8 mln USD. Na wynik ten w największym stopniu „zapracowały” ETF-y sektora bankowego (+493,7 mln USD) i ETF-y ropy i gazu (+471,7 mln USD). Największy negatywny wpływ na tegoroczne saldo miały fundusze naśladującxe wyniki subindeksu branży motoryzacyjnej (-131,7 mln USD) i subindeksu dóbr i usług przemysłowych (-101,4 mln USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.