Skip to main content

25 mln USD kapitału netto wpłacono do sektorowych funduszy ETF

Uspokojenie nastrojów na europejskich parkietach w ostatnim tygodniu maja (spośród 19 subindeksów sektorowych indeksu STOXX 600 tylko dwa – subindeksy sektora bankowego i chemicznego – poniosły niewielkie straty) spowodowało, iż ponownie saldo nabyć i umorzeń tytułów uczestnictwa sektorowych funduszy ETF było dodatnie i wyniosło – według danych BlackRock – 25,7 mln USD.

Najlepszy bilans wpłat i wypłat odnotowały ETF-y replikujące wyniki subindeksów: medialnego (44,1 mln USD), dóbr i usług przemysłowych (24,2 mln USD), telekomunikacyjnego (19,2 mln USD) oraz ropy i gazu (18,3 mln USD). Wśród poszczególnych podmiotów największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się Dow Jones STOXX 600 Optimised Oil & Gas Source ETF (46,0 mln USD) oraz Dow Jones STOXX 600 Optimised Media Source ETF (44,1 mln USD). Największe wypłaty (w ujęciu netto) stały się natomiast udziałem funduszy ETF powiązanych z subindeksami branży żywności i napojów (-38,7 mln USD) oraz surowców podstawowych (-28,6 mln USD). Najgorszy bilans zanotowały fundusze Lyxor ETF STOXX 600 Food & Beverage (-32,3 mln USD) oraz iShares DJ STOXX 600 Oil & Gas (DE) (-28,8 mln USD).

Maj okazał się wybitnie niekorzystny dla analizowanego segmentu funduszy ETF. Do 28 maja przewaga wypłat z exchange-traded funds replikujących subindeksy sektorowe indeksu STOXX 600 nad wypłatami z tych funduszy wyniosła aż 579,4 mln USD, z czego aż 354,1 mln USD wypłacono (netto) z podmiotów odzwierciedlających koniunkturę w sektorze bankowym oraz 183,2 mln USD z funduszy powielających notowania subindeksu surowców naturalnych.

Od początku 2010 roku saldo nabyć i umorzeń wyniosło (-519,0 mln USD). Najwięcej środków finansowych (netto) wypłacono w tym okresie z ETF-ów sektora surowców naturalnych (-239,9 mln USD), bankowego (-236,5 mln USD), telekomunikacyjnego (-167,5 mln USD) oraz żywności i napojów (-156,4 mln USD). Na największym plusie znalazły się zaś fundusze replikujące subindeksy branży medialnej (314,2 mln USD) oraz dóbr i usług przemysłowych (65,3 mln USD). Najlepszymi inwestycjami w pierwszych pięciu miesiącach 2010 roku były ETF-y odwzorowujące subindeksy branży turystycznej (straciły ok. 5 proc.) oraz dóbr i usług przemysłowych (straciły około 6 proc.).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.