Skip to main content

21 funduszy Amundi na giełdzie we Frankfurcie

16 marca na Deutsche Boerse zadebiutowało 21 funduszy ETF, których oferentem jest spółka Amundi.

12 spośród nich to produkty akcyjne:

 • AMUNDI ETF MSCI EUROPE BANKS

 • AMUNDI ETF MSCI EUROPE CONSUMER DISCRETIONARY

 • AMUNDI ETF MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES

 • AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE

 • AMUNDI ETF MSCI EUROPE INDUSTRIALS

 • AMUNDI ETF MSCI EUROPE INSURANCE

 • AMUNDI ETF MSCI EUROPE IT

 • AMUNDI ETF MSCI EUROPE MATERIALS

 • AMUNDI ETF MSCI EUROPE TELECOM SERVICES

 • AMUNDI ETF MSCI EUROPE UTILITIES

 • AMUNDI ETF MSCI EMU HIGH DIVIDEND

 • AMUNDI ETF MSCI EUROPE HIGH DIVIDEND

Pierwszych dziesięć to fundusze sektorowe posiadające ekspozycję na subindeksy sektorowe indeksu MSCI Europe (to pierwsze takie fundusze na parkiecie we Frankfurcie). Indeks ten ważony jest kapitalizacją spółek (z uwzględnieniem współczynnika free float) i odzwierciedla zachowanie rynków akcji w 17 europejskich państwach: Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Grecji, Irlandii, Irlandii Północnej, Holandii, Norwegii, Portugalii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii i we Włoszech. Opłata za zarządzanie w tych funduszach wynosi 0,25%.

Dwa pozostałe fundusze akcyjne pozwalają inwestorom partycypować w wynikach spółek z krajów należących do strefy euro lub z ww. 17 krajów europejskich, które to podmioty cechują się najwyższymi stopami dywidendy. Stawka opłaty za zarządzanie w tych funduszach wynosi 0,30%.

Kolejnych osiem funduszy ETF to produkty obligacyjne:

 • AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD

 • AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD 1-3

 • AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD 3-5

 • AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD 5-7

 • AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD 7-10

 • AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BROAD 10-15

 • AMUNDI ETF EURO CORPORATES

 • AMUNDI ETF EURO INFLATION

Pierwszych sześć funduszy to instrumenty oparte na rodzinie indeksów EuroMTSBroad. Inwestorzy mają do wyboru fundusze różniące się terminami zapadalności papierów dłużnych wchodzących w skład poszczególnych indeksów (od roku do 15 lat). Cechami wspólnymi dla wszystkich indeksów replikowanych przez te fundusze jest to, że obejmują one obligacje rządowe wyemitowane przez kraje Unii Gospodarczo-Walutowej o minimum rocznym terminie zapadalności oraz o wartości nominalnej co najmniej 2 miliardów euro. Opłata za zarządzanie w ww. funduszach została ustalona na poziomie 0,14%.

Amundi ETF Euro Corporates naśladuje zachowanie Markit iBoxx Euro Liquid Corporates Index obejmującego 40 obligacji wyemitowanych przez przedsiębiorstwa o ratingu inwestycyjym i denominowanych w euro. Z kolei Amundi ETF Euro Inflation pozwala inwestorom partycypować w obligacjach rządowych indeksowanych o wskaźnik inflacji wyemitowanych przez państwa członkowskie strefy euro o wartości emisji co najmniej 2 mld euro. W obu funduszach management fee wynosi 0,16%.

Ostatnim oferowanym produktem jest fundusz rynku pieniężnego – AMUNDI ETF EUROMTS CASH 3 MONTHS. Odzwierciedla on wyniki indeksu EuroMTS Government Bill Index, w skład którego wchodzą papiery dłużne emitowane przez kraje członkowskie strefy euro o terminie zapadalności do 6 miesięcy. Stawka opłaty za zarządzanie w funduszu wynosi 0,14%.

W wyniku wprowadzenia na rynek funduszy ETF Amundi liczba tego typu instrumentów notowanych na Deutsche Boerse przekroczyła 600 i wynosi obecnie 610.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.