Skip to main content

20 nowych instrumentów indeksowych typu ETN i ETC Commerzbanku na Xetra

28 września 2011 r. w systemie Xetra giełdy we Frankfurcie zadebiutowało 8 exchange-traded commodities (ETCs) i 12 exchange-traded notes (ETNs) wyemitowanych przez Commerzbank. To pierwsze ETCs i ETNs Commerzbanku wprowadzone na Deutsche Boerse.

Instrumenty typu ETC Commerzbanku oferują inwestorom ekspozycję na rynek złota i srebra, przy czym są to zarówno produkty zwykłe, jak też lewarowane (z dwukrotną dźwignią), odwrotne oraz lewarowane odwrotne. Lista tych instrumentów wraz z opłatami za zarządzanie (w skali rocznej) została przedstawiona poniżej:

 • 1x Gold Daily Long Index Index Tracker – opłata za zarządzanie 0,20%

 • 2x Gold Daily Long Index Index Tracker – opłata za zarządzanie 0,50%

 • -1x Gold Daily Short Index Index Tracker – opłata za zarządzanie 0,20%

 • -2x Gold Daily Short Index Index Tracker – opłata za zarządzanie 0,50%

 • 1x Silver Daily Long Index Index Tracker – opłata za zarządzanie 0,20%

 • 2x Silver Daily Long Index Index Tracker – opłata za zarządzanie 0,50%

 • -1x Silver Daily Short Index Index Tracker – opłata za zarządzanie 0,50%

 • -2x Silver Daily Short Index Index Tracker – opłata za zarządzanie 0,50%

Instrumenty dłużne typu ETN śledzą indeksy strategiczne DAX-Future, MDAX-Future oraz TecDAX-Future. Są to instrumenty które zachowują się zgodnie z notowaniami tychże indeksów, przeciwnie do nich, zaś część instrumentów multiplikuje (x2) stopę zwrotu określonego indeksu. Instrumenty typu ETC Commerzbanku oferują inwestorom ekspozycję na rynek złota i srebra, przy czym są to zarówno produkty zwykłe, jak też lewarowane (z dwukrotną dźwignią), odwrotne oraz lewarowane odwrotne. Lista tych instrumentów wraz z opłatami za zarządzanie (w skali rocznej) została przedstawiona poniżej:

 • 1x DAXF Daily Long Index – opłata za zarządzanie 0,10%

 • 2x DAXF Daily Long Index – opłata za zarządzanie 0,30%

 • -1x DAXF Daily Short Index – opłata za zarządzanie 0,30%

 • -2x DAXF Daily Short Index – opłata za zarządzanie 0,30%

 • 1x MDAXF Daily Long Index – opłata za zarządzanie 0,30%

 • 2x MDAXF Daily Long Index – opłata za zarządzanie 0,35%

 • -1x MDAXF Daily Short Index – opłata za zarządzanie 0,35%

 • 2x MDAXF Daily Short Index – opłata za zarządzanie 0,35%

 • 1x TECDAXF Daily Long Index – opłata za zarządzanie 0,30%

 • 2x TECDAXF Daily Long Index – opłata za zarządzanie 0,35%

 • -1x TECDAXF Daily Short Index – opłata za zarządzanie 0,35%

 • -2x TECDAXF Daily Short Index – opłata za zarządzanie 0,35%

Według danych Deutsche Boerse średni miesięczny obrót ETC wynosi ok. 700 mln euro, a ETN ok. 100 mln euro.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.