Skip to main content

166 mln USD netto napłynęło do sektorowych ETF-ów w Europie

Według danych BlackRock w ostatnim tygodniu października bilans wpłat i wypłat z exchange-traded funds naśladujących notowania 19 subindeksów sektorowych indeksu STOXX 600 Europe był dodatni i wyniósł 166,1 mln USD. Warto podkreślić, iż to pozytywne saldo miało miejsce w sytuacji niezbyt korzystnych nastrojów, które w minionym tygodniu panowały na europejskich parkietach – indeks STOXX 600 Europe zniżkował w tygodniu zakończonym 29 października o 0,3%, zaś spośród 19 subindeksów sektorowych jedynie 7 zakończyło tydzień na plusie.

Największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się tytuły uczestnictwa funduszy replikujących subindeksy sektora bankowego (+99,5 mln USD), branży surowców podstawowych (+72,5 mln USD) oraz sektora budowlanego i materiałów budowlanych (+51,5 mln USD). Najwięcej kapitału netto wypłacono natomiast z ETF-ów, których zadaniem jest odwzorowywanie notowań subindeksów branży detalicznej (–81,7 mln USD), sektora ropy i gazu (-55,6 mln USD) oraz branży opieki zdrowotnej (-54,3 mln USD).

Fundusze ETF powiązane z tym ostatnim subindeksem zanotowały największy odpływ kapitału netto w całym październiku (-77,5 mln USD). Jeśli jednak chodzi o cały rynek europejskich funduszy ETF replikujących subindeksy sektorowe indeksu STOXX 600 Europe, to ubiegły miesiąc okazał się dla tych podmiotów bardzo udany – przewaga wpłat nad wypłatami wyniosła bowiem aż 849,5 mln USD. W największym stopniu do osiągnięcia tak dobrego rezultatu przyczyniły się ETF-y odzwierciedlające zachowanie subindeksu sektora bankowego (+319,6 mln USD), branży chemicznej (+82,4 mln USD), sektora surowców podstawowych (+82,0 mln USD) oraz sektora dóbr i usług przemysłowych (+81,5 mln USD).

W pierwszych 10 miesiącach 2010 roku saldo nabyć i umorzeń tytułów uczestnictwa w analizowanej grupie podmiotów wyniosło +1044,8 mln USD. 45 procent z tej kwoty to zasługa funduszy ETF powiązanych z sektorem bankowym (pozyskały one netto 470,8 mln USD), w szczególności zaś funduszy Dow Jones STOXX 600 Optimised Banks Source ETF (+207,4 mln USD) i db x-trackers DJ STOXX 600 Banks (+168,6 mln USD). Najgorszy bilans od początku roku odnotowały natomiast ETF-y replikujące subindeks ilustrujący koniunkturę wśród producentów żywności i napojów (-134,8 mln USD). W tym gronie najwięcej środków finansowych netto inwestorzy wypłacili z funduszu iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage Swap (DE) (-115,5 mln USD).

Na koniec października łączna wartość aktywów zarządzanych przez sektorowe fundusze ETF naśladujące zachowanie subindeksów STOXX 600 Europe wynosiła 10 723,7 mln USD – to o 11,8% więcej niż na początku tego roku (w tym samym okresie indeks STOXX 600 Europe obliczany w USD zwyżkował o 5,2%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.