Skip to main content

16 kolejnych instrumentów typu ETC wyemitowanych przez Commerzbank na giełdzie we Frankfurcie

23 stycznia 2012 r. na Deutsche Boerse zadebiutowało 16 exchange-traded commodities (ETCs) wyemitowanych przez Commerzbank (funkcjonują one pod nazwą Coba). Nowe instrumenty umożliwiają inwestorom czerpanie korzyści z dziennych zmian cen kontraktów futures na ropę naftową Brent, gaz ziemny i miedź. Dotyczy to zarówno wzrostu cen tych surowców jak też ich spadku, gdyż oferta Commerzbanku obejmuje zarówno ETCs naśladujące wprost ich ceny (Long), jak też ETCs zachowujące się przeciwnie do zmian ich cen (Short). Ponadto inwestorzy mogą uzyskać ekspozycję na ceny ww. surowców bez zastosowania dźwigni (1x i -1x w przypadku miedzi), jak też przy zastosowaniu dwukrotnej dźwigni (2x i -2x w przypadku miedzi), trzykrotnej dźwigni (3x i -3x w przypadku ropy, gazu i miedzi), a nawet czterokrotnej dźwigni (4x i -4x w przypadku ropy, gazu i miedzi).

W praktyce instrumenty te naśladują indeksy strategiczne (obliczane przez Commerzbank) składające się ze składnika dźwigni i składnika stopy procentowej. Składnik dźwigni jest oparty na dziennych procentowych zmianach wartości określonych kontraktów futures. Z kolei składnik stopy procentowej reprezentuje inwestycję w pozbawione ryzyka instrumenty finansowe rynku pieniężnego pomniejszone o opłaty indeksowe i koszty zabezpieczenia.

Oto lista nowych ETCs Commerzbanku dających ekspozycję na ceny ropy, gazu i miedzi wraz ze stawkami opłaty za zarządzanie (management fee):

 • Coba ETC 3x Brent Oil Daily Long (0,75%)

 • Coba ETC 4x Brent Oil Daily Long (0,75%)

 • Coba ETC -3x Brent Oil Daily Short (0,75%)

 • Coba ETC -4x Brent Oil Daily Short (0,75%)

 • Coba ETC 3x Natural Gas Daily Long (0,75%)

 • Coba ETC 4x Natural Gas Daily Long (0,75%)

 • Coba ETC -3x Natural Gas Daily Short (0,75%)

 • Coba ETC -4x Natural Gas Daily Short (0,75%)

 • Coba ETC 1x Copper Daily Long (0,40%)

 • Coba ETC 2x Copper Daily Long (0,60%)

 • Coba ETC 3x Copper Daily Long (0,75%)

 • Coba ETC 4x Copper Daily Long (0,75%)

 • Coba ETC -1x Copper Daily Short (0,60%)

 • Coba ETC -2x Copper Daily Short (0,60%)

 • Coba ETC -3x Copper Daily Short (0,75%)

 • Coba ETC -4x Copper Daily Short (0,75%)

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.