Skip to main content

16 funduszy ETF State Street Global Advisors na parkiecie w Zurychu

31 stycznia i 8 lutego 2012 r. do obrotu na zuryskiej giełdzie weszły tytuły uczestnictwa 17 funduszy ETF SPDR zarządzanych przez State Street Global Advisors (SSgA). Wśród nich znalazło się 9 funduszy akcyjnych, w tym 6 z ekspozycją na rynki wschodzące:

 • SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF – replikuje indeks S&P High Yield Dividend Aristocrats obejmujący 60 spółek charakteryzujących się najwyższymi stopami dywidendy i które od conajmniej 25 lat wypłacają dywidendy o rosnącej wartości (opłata za zarządzanie – 0,35%)

 • SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF – odwzorowuje wyniki indeksu S&P Emerging Markets Opportunities Dividend skupiającego spółki z rynków wschodzących o wysokich stopach dywidendy, które równocześnie spełniają wymogi odnośnie dywersyfikacji sektorowej, zbywalności i stabilności (opłata za zarządzanie – 0,65%)

 • SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap ETF – naśladuje wyniki indeksu MSCI Emerging Markets Small Cap obejmującego wyselekcjonowane spółki o małej kapitalizacji z 21 rynków wschodzących (opłata za zarządzanie – 0,65%)

 • SPDR MSCI Emerging Markets ETF – odzwierciedla wyniki indeksu MSCI Emerging Markets, którego portfel grupuje wyselekcjonowane spółki z 21 rynków wschodzących: Brazylii, Chile, Chin, Kolumbii, Czech, Egiptu, Węgier, Indii, Indonezji, Korei, Malezji, Meksyku, Maroka, Peru, Filipin, Polski, Rosji, RPA, Tajwanu, Tajlandii i Turcji (opłata za zarządzanie – 0,65%)

 • SPDR MSCI EM Latin America ETF – odwzorowuje wyniki indeksu MSCI Emerging Markets Latin America obejmującego wyselekcjonowane spółki z pięciu latynoamerykańskich rynków wschodzących: Brazylii, Chile, Kolumbii, Meksyku i Peru (opłata za zarządzanie – 0,65%)

 • SPDR MSCI EM Europe ETF – odwzorowuje wyniki indeksu MSCI Emerging Markets Europe skupiającego wyselekcjonowane firmy z pięciu rynków wschodzących ze Starego Kontynentu: Czech, Węgier, Polski, Rosji i Turcji (opłata za zarządzanie – 0,65%)

 • SPDR MSCI EM Asia ETF – replikuje wyniki indeksu MSCI Emerging Markets Asia, w portfelu którego znajdują się wyselekcjonowane spółki z ośmiu azjatyckich rynków wschodzących: Chin, Indii, Indonezji, Korei, Malezji, Filipin, Tajwanu i Tajlandii (opłata za zarządzanie – 0,65%)

 • SPDR MSCI ACWI IMI ETF – dąży do powielenia stóp zwrotu generowanych przez indeks MSCI ACWI IMI (MSCI All Country World Index Investable Market Index) skupiający akcje ponad 9000 dużych, średnich i małych przedsiębiorstw z 24 krajów rozwiniętych i 21 państw wschodzących stanowiące ok. 98% światowej kapitalizacji giełdowej (opłata za zarządzanie – 0,55%)

 • SPDR MSCI ACWI ETF – naśladuje wyniki indeksu MSCI ACWI (MSCI All Country World Index) obejmującego akcje spółek z 45 państw świata (opłata za zarządzanie – 0,50%)

 • Na SIX Swiss Exchange pojawiło się także 8 dłużnych ETF-ów SPDR replikujących indeksy Barclays Capital:

 • SPDR Barclays Capital US Treasury Bond ETF – replikuje wyniki indeksu Barclays Capital US Treasury Bond obejmującego amerykańskie obligacje rządowe charakteryzujące się co najmniej rocznym pozostałym terminem do wykupu (opłata za zarządzanie – 0,15%)

 • SPDR Barclays Capital US Aggregate Bond ETF – odwzorowuje wyniki indeksu Barclays Capital US Aggregate Bond – reprezentatywnego indeksu dla rynku amerykańskich obligacji o stałym oprocentowaniu i ratingu inwestycyjnym (opłata za zarządzanie – 0,20%)

 • SPDR Barclays Capital Sterling Aggregate Bond ETF – naśladuje wyniki indeksu Barclays Capital Sterling Aggregate Bond skupiającego denominowane w funtach szterlingach obligacje o stałym oprocentowaniu i ratingu inwestycyjnym (opłata za zarządzanie – 0,20%)

 • SPDR Barclays Capital Euro Government Bond ETF – stara się jak najdokładniej odzwierciedlić stopy zwrotu indeksu Barclays Capital Euro Government Bond obejmującego obligacje rządowe denominowane w euro (opłata za zarządzanie – 0,15%)

 • SPDR Barclays Capital Euro Corporate Bond ETF – replikuje stopy zwrotu indeksu Barclays Capital Euro Corporate Bond grupującego obligacje przedsiębiorstw denominowane w euro (opłata za zarządzanie – 0,20%)

 • SPDR Barclays Capital Euro Aggregate Bond ETF – odzwierciedla wyniki indeksu Barclays Capital Euro Aggregate Bond obejmującego obligacje skarbowe i nieskarbowe denominowane w euro (opłata za zarządzanie – 0,20%)

 • SPDR Barclays Capital Emerging Markets Local Bond ETF – replikuje wyniki indeksu Barclays Capital Emerging Markets Local Currency Liquid Government skupiającego obligacje rządowe wyemitowane w lokalnej walucie przez państwa zaliczane do tzw. rynków wschodzących (opłata za zarządzanie – 0,65%)

 • SPDR Barclays Capital Euro High Yield Bond ETF – odwzorowuje wyniki indeksu Barclays Capital Liquidity Screened Euro High Yield Bond obejmującego wysokodochodowe obligacje o stałym oprocentowaniu, o terminie zapadalności od roku do 15 lat, denominowane w euro (opłata za zarządzanie – 0,45%)

 • Walutą obrotu wszystkich ww. ETF-ów jest frank szwajcarski, a funkcję market makera pełni Commerzbank.

  Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

  Twój email nie zostanie opublikowany.