Skip to main content

14 funduszy ETF Source na SIX Swiss Exchange

10 września 2012 r. na giełdzie w Zurychu zadebiutowało 14 funduszy ETF wyemitowanych przez Source Markets (walutą ich obrotu jest dolar amerykański). W ten sposób oferta spółki dla szwajcarskich inwestorów powiększyła się w sumie do 30 instrumentów indeksowych (wcześniej obejmowała ona 16 instrumentów typu ETCs (exchange-traded commodities)). Source oferuje obecnie na szwajcarskim rynku m.in. swój flagowy instrument Source Physical Gold ETC (jego aktywa wynoszą ponad 3 mld USD), instrumenty naśladujące główne benchmarki światowych rynków akcji (S&P 500, MSCI Emerging Markets, MSCI USA i S&P US Select Sectors) oraz niektóre z innowacyjnych produktów posiadających ekspozycję na zmienność opracowanych we współpracy z Nomurą i J.P. Morgan. Source jest też pierwszym emitentem instrumentów typu ETPs (exchange-traded products), który wprowadził na giełdę w Zurychu ETF-y oferujące ekspozycję na poszczególne sektory amerykańskiej gospodarki oraz ETF-y z ekspozycją na zmienność.

We wrześniu w obrocie na zuryskiej giełdzie znalazły się następujące instrumenty finansowe:

 • MSCI USA Source ETF – replikuje wyniki indeksu MSCI USA Total Return (Net), który obejmuje akcje 612 amerykańskich spółek z wszystkich 10 branż tamtejszej gospodarki (opłata za zarządzanie – 0,30% rocznie)

 • MSCI Emerging Markets Source ETF – replikuje wyniki indeksu MSCI Emerging Markets Total Return (Net), który obejmuje akcje 818 spółek z 22 rynków wschodzących (opłata za zarządzanie – 0,45% rocznie)

 • S&P 500 Source ETF – replikuje wyniki indeksu S&P 500 Total Return (Net), który obejmuje akcje 500 amerykańskich spółek publicznych o dużej kapitalizacji (opłata za zarządzanie – 0,20% rocznie)

 • Consumer Discretionary S&P US Select Sector US Source ETF – replikuje wyniki indeksu S&P Select Sector Capped 20% Consumer Discretionary, który obejmuje akcje amerykańskich spółek z sektora konsumpcyjnego dóbr wyższego rzędu wchodzących w skład indeksu S&P 500 (opłata za zarządzanie – 0,30% rocznie)

 • Consumer Staples S&P US Select Sector US Source ETF – replikuje wyniki indeksu S&P Select Sector Capped 20% Consumer Staples, który obejmuje akcje amerykańskich spółek z sektora konsumpcyjnego dóbr podstawowych wchodzących w skład indeksu S&P 500 (opłata za zarządzanie – 0,30% rocznie)

 • Energy S&P US Select Sector US Source ETF – replikuje wyniki indeksu S&P Select Sector Capped 20% Energy, który obejmuje akcje amerykańskich spółek z branży energetycznej wchodzących w skład indeksu S&P 500 (opłata za zarządzanie – 0,30% rocznie)

 • Financials S&P US Select Sector US Source ETF – replikuje wyniki indeksu S&P Select Sector Capped 20% Financials, który obejmuje akcje amerykańskich spółek z branży finansowej wchodzących w skład indeksu S&P 500 (opłata za zarządzanie – 0,30% rocznie)

 • Health Care S&P US Select Sector US Source ETF – replikuje wyniki indeksu S&P Select Sector Capped 20% Health Care, który obejmuje akcje amerykańskich spółek z sektora opieki zdrowotnej wchodzących w skład indeksu S&P 500 (opłata za zarządzanie – 0,30% rocznie)

 • Industrials S&P US Select Sector US Source ETF – replikuje wyniki indeksu S&P Select Sector Capped 20% Industrials, który obejmuje akcje amerykańskich spółek z sektora przemysłowego wchodzących w skład indeksu S&P 500 (opłata za zarządzanie – 0,30% rocznie)

 • Materials S&P US Select Sector US Source ETF – replikuje wyniki indeksu S&P Select Sector Capped 20% Materials, który obejmuje akcje amerykańskich spółek z sektora surowcowego wchodzących w skład indeksu S&P 500 (opłata za zarządzanie – 0,30% rocznie)

 • Technology S&P US Select Sector US Source ETF – replikuje wyniki indeksu S&P Select Sector Capped 20% Technology, który obejmuje akcje amerykańskich spółek z branży technologicznej wchodzących w skład indeksu S&P 500 (opłata za zarządzanie – 0,30% rocznie)

 • Utilities S&P US Select Sector US Source ETF – replikuje wyniki indeksu S&P Select Sector Capped 20% Utilities, który obejmuje akcje amerykańskich spółek użyteczności publicznej wchodzących w skład indeksu S&P 500 (opłata za zarządzanie – 0,30% rocznie)

 • J.P. Morgan Macro Hedge US TR Source ETF – replikuje wyniki indeksu J.P. Morgan Macro Hedge US TR, którego celem jest wychwytywanie skoków zmienności na amerykańskim rynku akcji, przy jednoczesnym generowaniu dodatnich stóp zwrotu w czasie normalnych warunków rynkowych (zajmuje zarówno długie, jak i krótkie pozycje w kontraktach futures na indeks VIX (CBOE Volatility Index) – długie podczas wzrostu poziomu zmienności, zaś długie i krótkie w czasie normlanych warunków rynkowych); opłata za zarządzanie – 0,25% rocznie

 • Nomura Voltage Mid-Term Source ETF – replikuje wyniki indeksu Nomura Voltage Strategy Mid-Term 30-day USD TR, którego celem jest wychwytywanie skoków zmienności na amerykańskim rynku akcji, przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów utrzymywania długich pozycji w kontraktach futures na indeks VIX (CBOE Volatility Index); opłata za zarządzanie – 0,30% rocznie

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.