Skip to main content

13 nowych funduszy Amundi na Euronext Paris

Amundi Investment Solutions – działająca od 1 stycznia tego roku spółka powstała w wyniku połączenia Societe Generale Asset Management (SGAM) i Credit Agricole Structured Asset Management (CASAM) – wprowadziła na paryską giełdę (Euronext Paris) 13 nowych funduszy ETF. W tym gronie znalazło się:

  • sześć unikatowych funduszy naśladujących zachowanie indeksów EuroMTS Eurozone Government Bond obejmujących krótkoterminowe (o zróżnicowanych terminach zapadalności – od roku do 15 lat) obligacje rządowe krajów strefy euro, lecz zachowujących się przeciwnie do notowań tych indeksów

  • cztery fundusze towarowe (w tym trzy nie mające precedensu) replikujące subindeksy S&P GSCI Light Energy, S&P GSCI Non Energy, S&P GSCI Metals oraz S&P GSCI Agriculture

  • dwa fundusze oferujące ekspozycję na rynki akcji bazujące na indeksach MSCI Europe i indeksie obejmującym kraje strefy euro

  • jeden fundusz emerging markets oparty na indeksie MSCI Brazil

W sumie w ofercie Amundi znajduje się obecnie 78 funduszy ETF. W 2009 roku spółka (działająca jeszcze pod nazwą CASAM) wprowadziła na Euronext Paris 41 tego typu instrumentów.

Nowe fundusze Amundi są pierwszymi ETF-ami wprowadzonymi na paryski parkiet w 2010 roku.Ogółem na europejskich giełdach wchodzących w skład sojuszu NYSE Euronext notowane są 462 ETF-y z 510 liniami notowań oparte na ponad 290 indeksach.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.