Skip to main content

12 nowych akcyjnych funduszy db x-trackers na Deutsche Boerse

11 lipca 2011 r. na Deutsche Boerse pojawiło się 12 nowych funduszy ETF. Dziesięć spośród nich naśladuje zachowanie subindeksów sektorowych indeksu MSCI Emerging Markets, dzięki czemu inwestorzy mogą partycypować w wynikach spółek pochodzących z rynków wschodzących z następujących sektorów: dobra luksusowe, energia, finanse, opieka zdrowotna, przemysł, informatyka, dobra podstawowe, usługi telekomunikacyjne, użyteczność publiczna i surowce:

  • db x-trackers MSCI Emerging Markets Consumer Discretionary TRN Index ETF

  • db x-trackers MSCI Emerging Markets Energy TRN Index ETF

  • db x-trackers MSCI Emerging Markets Financials TRN Index ETF

  • db x-trackers MSCI Emerging Markets Healthcare TRN Index ETF

  • db x-trackers MSCI Emerging Markets Industrials TRN Index ETF

  • db x-trackers MSCI Emerging Markets Information Technology TRN Index ETF

  • db x-trackers MSCI Emerging Markets Consumer Staples TRN Index ETF

  • db x-trackers MSCI Emerging Markets Telecommunication Services TRN Index ETF

  • db x-trackers MSCI Emerging Markets Utlities TRN Index ETF

  • db x-trackers MSCI Emerging Markets Materials TRN Index ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) ww. funduszy wynosi 0,65% w skali roku.

db x-trackers MSCI Emerging Market Short Daily Index ETF to fundusz odwrotny (inverse, short), który zachowuje się przeciwnie (w skali dziennej) do notowań indeksu MSCI Emerging Markets. Dodatkowo uczestnik otrzymuje odsetki, które są dochodem funduszu, kiedy ten zajmuje hipotetyczną krótką pozycję. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) tego funduszu wynosi 0,95% w skali roku.

db Equity Strategies Hedge Fund Index ETF (EUR) replikuje wyniki db Equity Strategies Hedge Fund Index. Indeks ten pozwala na realizację dwóch strategii inwestycyjnych znanych z rynku funduszy hedgingowych: equity hedge i equity market neutral. Pierwsza z nich zakłada zajmowanie długiej pozycji w akcjach niedowartościowanych i krótkiej w walorach przewartościowanych. Druga natomiast przewiduje zajmowanie zarówno długich jak i krótkich pozycji na rynku akcji, przy czym portfel indeksu jest zaprojektowany w taki sposób, aby funkcjonować w neutralnych warunkach rynkowych. Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) db Equity Strategies Hedge Fund Index ETF (EUR) wynosi 0,95% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.