Skip to main content

12 instrumentów typu ETN z ekspozycją na rynki akcji w Azji w ofercie Commerzbanku

26 marca 2012 r. na Deutsche Boerse (Xetra) odbyło się pierwsze notowanie 12 instrumentów dłużnych typu ETN (exchange-traded notes) wyemitowanych przez Commerzbank AG (funkcjonują one pod nazwą Coba) oferujących ekspozycję na rynki akcji w Japonii, Hongkongu i Chinach. Instrumenty te powiązane są z indeksami kontraktów futures SGX Nikkei 225 Index Future (rynek japoński), Hang Seng Index Future (rynek w Hongkongu) i HSCEI (Hang Seng China Enterprises Index) Future (akcje typu H-shares) (rynek chiński). Inwestorzy mogą korzystać zarówno ze wzrostu ich cen, jak też z ich spadku, gdyż oferta Commerzbanku obejmuje zarówno ETNs naśladujące (w ujęciu dziennym) wprost ich ceny (Daily Long), jak też ETNs zachowujące się przeciwnie do zmian ich cen (Daily Short). Inwestorzy mogą uzyskać lewarowaną (3x i 4x) oraz lewarowaną odwrotną (-3x i -4x) ekspozycję na ww. indeksy.

W praktyce instrumenty te naśladują indeksy strategii (strategy indices) składające się ze składnika dźwigni i składnika stopy procentowej. Składnik dźwigni jest oparty na dziennych procentowych zmianach wartości określonych kontraktów futures. Z kolei składnik stopy procentowej reprezentuje inwestycję w pozbawione ryzyka instrumenty finansowe rynku pieniężnego pomniejszone o opłaty indeksowe i koszty zabezpieczenia.

Lista nowych exchange-traded notes Commerzbanku przedstawia się następująco:

 • Coba ETN 3x NKYF Daily Long

 • Coba ETN 4x NKYF Daily Long

 • Coba ETN -3x NKYF Daily Short

 • Coba ETN -4x NKYF Daily Short

 • Coba ETN 3x HSIF Daily Long

 • Coba ETN 4x HSIF Daily Long

 • Coba ETN -3x HSIF Daily Short

 • Coba ETN -4x HSIF Daily Short

 • Coba ETN 3x HSCEIF Daily Long

 • Coba ETN 4x HSCEIF Daily Long

 • Coba ETN -3x HSCEIF Daily Short

 • Coba ETN -4x HSCEIF Daily Short

Opłata za zarzadzanie w przypadku wszystkich ww. instrumentów finansowych kształtuje się na poziomie 0,50% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.