Skip to main content

11 obligacyjnych ETF-ów na Deutsche Boerse

Segment XTF giełdy we Frankfurcie wzbogacił się o 11 nowych ETF-ów powiązanych z indeksami obligacji. Zostały one wprowadzone na Deutsche Boerse przez luksemburską spółkę inwestycyjną (open investment company) ComStage ETF zarejestrowaną jako fundusz parasolowy typu SICAV, zarządzaną przez Commerz Derivatives Funds Solution SA – spółkę zależną Commerzbanku.

Osiem funduszy ComStage ETF naśladuje wyniki indeksów iBoxx Euro Liquid Sovereigns Diversified, które odzwierciedlają zachowanie najpłynniejszych papierów rządowych denominowanych w euro o róznym terminie zapadlaności.

Trzy kolejne ETF-y oparte są na indeksach iBoxx Euro Sovereigns Germany Capped Total Return i oferują inwestorom możliwość partycypowania w rynku niemieckich obligacji rządowych denominowanych w euro o różnym terminie zapadalności.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.